r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 1 december 2009.

Besluit (JBZ/PJSS)

Dit type bindend besluit van de Europese Unie, dat sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon niet meer wordt toegepast, werd gebruikt om regels vast te leggen op het terrein van justitie en binnenlandse zaken of - vanaf 2003 - politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.

Het besluit (JBZ/PJSS) is opgegaan in het besluit.

Inhoud

1.

Besluit (JBZ) in detail

Toepassingsgebied

Besluiten (JBZ/PJSS) hadden geen directe toepassing in de lidstaten, maar moesten de samenwerking en onderlinge afstemmingen op dit terrein vorm geven. Bij besluiten op dit terrein moesten naderhand nog uitvoerende maatregelen vast worden gesteld.

Voor het aanpassen van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen op dit terrein werd het kaderbesluit gebruikt.

Vaststellen besluit

Besluiten (JBZ/PJSS) werden vastgesteld door de Raad van Ministers. Na het vaststellen van een besluit (JBZ/PJSS) moest de Raad vervolgens apart een besluit nemen over de uitvoerende maatregelen.

2.

Meer informatie

Terug naar boven