r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europarlement op bres voor gas Oekraïne

maandag 2 januari 2006, 14:06

BRUSSEL (ANP) - Nederlandse leden van het Europees Parlement springen op de bres voor de gaslevering aan Oekraïne. Ze roepen Rusland op normaal te onderhandelen met Oekraïne en geen machtspolitiek te voeren met energie.

,,Rusland zet haar aanzien en vertrouwen op het spel'', waarschuwt CDA'er Camiel Eurlings, voorzitter van de Rusland-commissie van het Europees Parlement. Eurlings wil de crisis boven aan de agenda zetten van een ontmoeting met Russische parlementsleden op 18 en 19 januari.

,,Rusland moet zich echt anders opstellen, als het naar de Europese Unie toe wil groeien. Het mag best een zakelijke prijs vragen voor het gas, maar het heeft er alle schijn van dat de Oranje Revolutie de echte reden is''.

In de Oranje Revolutie keerde Oekraïne zich ruim een jaar geleden af van Rusland en koos het voor een Europa-gezinde politiek. Andere landen, zoals het wel Ruslandgezinde Wit-Rusland, behouden hun goedkoper Russisch gas.

Europarlementslid Thijs Berman (PvdA) schrijft een open brief aan de Russische overheid. Berman, lid van de Oekraïne-commissie van het parlement, vindt de Russische opstelling ,,absoluut schandalig, onaanvaardbaar, cynisch en getuigend van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheid''.

De PvdA'er meent dat Rusland opzettelijk een slag toebrengt aan de economie en bewoners van het afvallige Oekraïne: ,,We moeten Rusland heel duidelijk maken dat energie een basisbehoefte is. Daarmee moet een land anders omgaan dan met zaken als lucifers. Verbijsterend dat Rusland nog niet beseft wat een nutsbedrijf eigenlijk inhoudt'', zegt de oud-correspondent in Moskou.

Berman ziet ook reden om de Europese afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen. Alternatieven als windenergie moeten een impuls krijgen.

VVD'er Jules Maaten vindt het conflict heel duidelijk meer dan een zakelijk geschil over geld. ,,Rusland is niet blij met het nieuwe bewind in Oekraïne. Het heeft een stok gevonden om de hond te slaan'', aldus Maaten, plaatsvervangend lid van de Rusland-commissie.

GroenLinks vermoedt ook dat Rusland wraak neemt. De Europese Unie moet daarom niet te afhankelijk worden van die grote gasleverancier. ,,Rusland heeft getoond dat het bereid is de kraan dicht te draaien als je niet vriendelijk genoeg bent'', aldus europarlementslid Bart Staes namens deze fractie. ,,Europa is mij nu al te braaf voor Rusland, als je ziet wat er allemaal schort aan mensenrechten en democratie.''

Delen

Terug naar boven