r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Publicatieblad van de Europese Unie (PB)

In het Publicatieblad staat alle nieuwe Europese wetgeving. Daarnaast staan er officiële mededelingen en bekendmakingen in. Het Publicatieblad verschijnt iedere werkdag en wordt uitgegeven in alle officiële talen van de Europese Unie. Voor wetgeving geldt dat de uitgave die in het Publicatieblad staat rechtsgeldig is. Met ingang van 1 juli 2013 is de elektronische uitgave van het PB (e-PB) leidend, voordien was alleen de papieren versie rechtsgeldig.

Alle edities en documenten in het Publicatieblad hebben een nummer. Deze nummerreeks staat bekend als het PB-nummer of OJ-nummer, naar de Engelse afkorting van het Official Journal.

Binnen de Europese Unie worden nog een aantal andere nummerseries gebruikt, waaronder wetgevingsnummers en reeksen van individuele instellingen. Die reeksen komen niet met elkaar overeen.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Verschillende onderdelen Publicatieblad

Het Publicatieblad valt uiteen in twee reeksen, de L-serie en de C-serie.

De L-serie bevat alle wetgevende handelingen van de Europese Unie zoals richtlijnen, verordeningen, besluiten, gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, internationale overeenkomsten. Aanbevelingen en richtsnoeren staan ook in de L-serie.

De C-serie omvat een breed scala aan verschillende documenten. Het gaat om adviezen en aanbevelingen van de Commissie, resoluties van het EP, verklaringen en mededelingen van de instellingen van de Europese Unie. De C-serie bevat ook 'voorbereidende handelingen', dat wil zeggen voorstellen voor wetgeving en stukken over wetgeving die in de maak is, en de zaken bij het Europees Hof van Justitie.

De S-serie betreft aanbestedingen van de instellingen van de Europese Unie of EU-projecten. De S-serie wordt niet langer apart gepubliceerd, S-serie nummers worden nog wel toegekend aan individuele aanbestedingen.

Per dag kunnen er meerdere nummers van het Publicatieblad verschijnen binnen een zelfde serie.

2.

Hoe ziet een OJ-nummer eruit?

Het OJ-nummer kent drie veelgebruikte annotaties, waarvan de eerste twee vooral gericht zijn op een uitgave van het Publicatieblad in zijn geheel. De laatste is gericht op specifieke documenten in een uitgave.

Ieder nummer is uniek.

Volledige uitgave

De annotatie voor een volledige uitgave is:

PB

hoofdserie

jaar

nummer (3 cijfers)

subserie (indien nodig)

In de praktijk ziet het er dan zo uit, met als voorbeeld de eerste uitgave van het Publicatieblad in 2017 en de eerste uitgave met annex:

PB L 2017 001

PB C 2017 009A

In sommige gevallen wordt het jaar uit het nummer gehaald, en voor het nummer de precieze datum van uitgave van het Publicatieblad erbij gezet. Ook staat het jaartal soms tussen ().

Een variant op deze presentatie is:

hoofdserie

:jaar

:nummer (3 cijfers)

subserie (indien nodig)

Wat er zo uit komt te zien:

L:2017:001

C:2017:009A

Specifiek document

Bij verwijzingen naar een specifiek document in een uitgave van het Publicatieblad worden er in andere databases van de Europese Unie gebruik gemaakt van de volgende annotatie:

PB

hoofdserie subserie (indien nodig)

/jaar

/nummer

/nummer

Het eerste nummer na het jaar verwijst naar de uitgave, en wordt door het Publicatieblad zelf met drie cijfers weergegeven. Deze lijn wordt niet altijd overgenomen door andere bronnen die ernaar verwijzen. Het tweede nummer betreft het paginanummer waarop de tekst van het specifieke document begint in het Publicatieblad.

In de praktijk ziet dat er zo uit:

OJ C/2011/216/9

OJ C E/2013/033/233 of OJ C E/2013/33/233

Het laatste voorbeeld is het nummer dat verwijst naar een specifiek document - in dit geval het gepubliceerde standpunt van het Europees Parlement over een wetsvoorstel - op pagina 233 van de 33ste uitgave in de C-serie in 2013.

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven