r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Directoraat-generaal Interne markt en diensten (MARKT)

Dit directoraat-generaal is opgesplitst bij de installatie van de Commissie-Juncker op 1 november 2014. Veel taken van het DG zijn overgeheveld naar het nieuwe DG Financiële Stabiliteit en naar de DG's Justitie en CONNECT. Het overgebleven gedeelte is samengevoegd met het DG Ondernemingen en Industrie tot het nieuwe DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf.

De belangrijkste taak van het oude directoraat-generaal MARKT was het coördineren van het beleid van de Europese Commissie met betrekking tot de interne markt. De interne markt heeft als doel om het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de EU te verzekeren. Belemmeringen voor dat vrije verkeer moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. Daarnaast stelde het DG het beleid op voor een aantal specifieke sectoren.

Het DG viel onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Interne markt, ruimtevaart, industrie, ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf.

Kerntaken van het DG waren onder meer:

 • de coördinatie en monitoring van het EU beleid waar dat de interne markt betreft of daar impact op heeft
 • beleidsontwikkeling in een aantal sectoren:
  • financiële dienstverlening (banken, verzekeraars)
  • vennootschapswetgeving
  • openbare aanbesteding (het gunnen van overheidsopdrachten)
  • intellectuele eigendom (bijvoorbeeld octrooien en auteursrecht)
  • dienstensector, bijvoorbeeld de post
  • e-commerce
  • accountancy

Delen

Terug naar boven