r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)

Logo NAVO

De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) werd in 1949 opgericht met als doel de veiligheid en vrijheid van de aangesloten landen te garanderen en wereldwijd stabiliteit te bevorderen.

De organisatie realiseert deze doelstelling door de inzet van politieke en militaire middelen. De NAVO werkt samen met internationale organisaties, zoals de Europese Unie, de OVSE en de VN. De NAVO bestaat uit 30 landen uit Europa en Noord-Amerika en wordt gefinancierd door de lidstaten die ieder een bijdrage leveren. De Verenigde Staten zijn van mening dat ze een onevenredig groot deel van de kosten voor hun rekening nemen.

Delen

Inhoud

1.

Organisatie en besluitvorming

De structuur van de NAVO is intergouvernementeel: een bondgenootschap tussen 'gelijkwaardige regeringen'. Dit houdt in dat alle lidstaten moeten instemmen om tot een besluit te komen.

In de NAVO worden, afhankelijk van het niveau, besluiten genomen door de ambassadeurs van de lidstaten bij de NAVO, door de ministers van Buitenlandse Zaken, of door de staatshoofden en regeringsleiders. De dagelijkse leiding van de NAVO berust bij de secretaris-generaal. Momenteel is Jens Stoltenberg secretaris-generaal.

2.

De EU en de NAVO

De NAVO is voor de EU belangrijk voor militaire missies, omdat de samenwerking en kennis op EU-niveau nog sterk leunt op die van de NAVO. De twee organisaties hebben dan ook vaak samengewerkt in internationale conflicten.

Tijdens de NAVO-top in Warschau in 2016 werd afgesproken dat er meer samengewerkt moet worden om hybride bedreigingen tegen te gaan, migratieconflicten op te lossen en om cyberaanvallen te bestrijden. In de overeenkomst werd ook de noodzaak tot het opschroeven van de defensie-uitgaven van EU-landen benadrukt.

In 2017 besloten EU-landen om nauwer te gaan samenwerken op militair gebied binnen PESCO. De nauwere samenwerking moet de Europese pijler binnen NAVO verstevigen. Het is niet de bedoeling dat PESCO de NAVO vervangt.

Meer over het Europees defensiebeleid

Delen

Terug naar boven