r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Secretariaat-Generaal van het Europees Parlement

Het Secretariaat-Generaal heeft tot taak het wetgevingswerk te coördineren en de plenaire vergaderingen en de overige vergaderingen van het Europees Parlement te organiseren. Onder het Secretariaat-Generaal vallen ook de directoraten-generaal.

Deze ambtelijke organisatie van het Europees Parlement omvat ongeveer 7.500 ambtenaren en andere personeelsleden, die uit alle EU-lidstaten worden geworven. Ruim een derde van het personeel werkt in de vertaaldiensten om alle beraadslagingen in de 24 officiële talen te publiceren. Het Secretariaat-Generaal is gevestigd in Luxemburg, Brussel en Straatsburg.

Delen

Contents

1.

Taken

Het Bureau van het Secretariaat-Generaal stelt het organigram van het Secretariaat-Generaal op, alsook de regelingen betreffende de administratieve en financiële positie van de ambtenaren en andere personeelsleden. Het personeel van het Secretariaat-Generaal bestaat voor het merendeel uit ambtenaren uit alle landen van de Europese Unie die na een vergelijkend examen - het Concours- zijn aangeworven. Zij zijn in dienst van het Europees Parlement.

2.

Samenstelling

Het Secretariaat-Generaal bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Secretaris-generaal
  • Juridische Dienst
  • Kabinet van de secretaris-generaal
  • 13 directoraten-generaal van het Europees Parlement:

3.

Ambtenarenapparaat

Bij het Europees Parlement werken, onder leiding van een secretaris-generaal, 7500 ambtenaren, die in alle lidstaten van de Unie door middel van vergelijkende examens worden aangeworven. (De fracties hebben eigen personeel en de leden hebben parlementaire medewerkers.)

Delen

Terug naar boven