r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Afgehandelde parlementair voorbehouden

dd begin    afgehandeld parlementair voorbehoud bij:nl-dossier
2018-06-19EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 21234966
2018-05-29EU-voorstel: Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen COM (2018) 17334953
2018-04-24EU-voorstel: Verordening oprichting Europese Arbeidsautoriteit COM (2018) 13134924
2018-01-30EU-voorstellen inzake tweede pakket interoperabiliteit op het terrein van migratie, visa en grenscontroles COM (2017) 793 en 79434867
2017-12-21Nieuwe commissievoorstellen inzake een routekaart voor de verdieping van Europa's economische monetaire unie34856
2017-11-28EU-voorstel: Herziening verordening voor CO2 emissies auto’s en busjes COM(2017)67634835
2017-07-06EU-voorstel: Richtlijn uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied over grensoverschrijdende constructies COM(2017)33534750
2017-07-06EU-voorstellen inzake interoperabiliteit COM (2017) 344 en 35234754
2017-05-23EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM(2017)25334719
2017-04-04EU-voorstel: verordening tot reductie van broeikasgasemissies van luchtvaartuigen COM(2017)5434697
2017-01-31EU-voorstellen: Pakket ‘Schone Energie voor alle Europeanen’ van de Energie Unie COM (2016) 759, 761, 767, 861, 862, 863 en 86434663
2017-01-24EU-voorstel: Europees reisinformatie- en autorisatiesysteem ETIAS COM (2016) 73134646
2017-01-24EU-voorstel: gerichte wijzigingen van de antidumpingbasisverordening en de antisubsidiebasisverordening COM (2016) 72134649
2016-09-27EU-voorstellen: Verordening reductiepercentages broeikasgassen 2021-2030 en verordening integratie LULUCF34535
2016-07-05EU-voorstel: Commissiemededeling inzake hormoonontregelaars in het kader van EU-wetgeving gewasbeschermingsmiddelen en biociden COM(2016)35034510
2016-05-24EU-voorstel: Verordening houdende voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering COM(2016)15734467
2016-04-05EU-voorstel: herziening detacheringsrichtlijn COM(2016)12834439
2016-03-15EU-voorstel: Besluit betreffende informatie-uitwisseling op energiegebied COM(2016)5334428
2016-03-15EU-voorstel: Verordening betreffende de levering van aardgas COM(2016)5234427
2016-03-08EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)2634418
2016-02-02EU-voorstellen: Circulaire economie COM (2015) 614/2, COM (2015) 595, COM (2015) 596, COM (2015) 594 en COM (2015) 59334395
2016-01-26EU-voorstel: Europese Toegankelijkheidsakte COM (2015) 61534386
2015-12-15EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement34361
2014-05-27EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 16533943
2014-05-20EU-voorstel: biologische productie en etikettering COM(2014)18033920
2014-05-20EU-voorstel: herziening richtlijn over regels voor bedrijfspensioenfondsen (IORP) COM(2014)16733931
2014-02-04EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 2133858
2014-01-21EU-voorstel: Richtlijn rechtsbijstand bij vrijheidsbeneming en bij procedures inzake Europees aanhoudingsbevel COM (2013) 82433833
2014-01-21EU-voorstel: Richtlijn vermoeden van onschuld en aanwezigheid bij strafproces COM (2013) 82133832
2013-10-29EU-voorstel: Verordening hervorming structuur Eurojust COM (2013) 53533708
2013-10-29EU-voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)53433709
2013-09-12EU-voorstel: Verordening voor een Gemeenschappelijk Resolutiemechanisme voor banken COM(2013)52033732
2013-07-02EU-voorstel: Verordening betreffende een raamwerk voor markttoegang voor havendiensten en financiële transparantie van havens COM (2013) 29633677
2013-06-25EU-voorstellen: Plant- en diergezondheidspakket COM (2013) 264, 260, 262, 265, 267 en 32733643
2013-05-28EU-voorstel: Richtlijn uitoefening van rechten in het vrije verkeer van werknemers COM (2013) 23633635
2013-05-14EU-voorstel: Richtlijn maritieme ruimtelijke ordening COM (2013) 13333601
2013-04-09EU-voorstel: Netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie COM (2013) 4833602
2013-02-14EU-voorstel: vierde spoorpakket COM (2013) 2533546
2013-02-12EU-Voorstel: Insolventieprocedures COM (2012) 74433536
2013-01-24EU-Voorstel: Richtlijn Tabaksproducten COM (2012) 78833522
2012-02-09EU-voorstellen: herziening van de Europese wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens33169
2012-02-07EU-voorstel: richtlijn betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen COM(2011)79333144
2012-01-24EU-voorstel: verordening Oprichting Europees grensbewakingssysteem (Eurosur)33119
2011-11-22EU-voorstel: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-202033091
2011-11-01EU-voorstel: Cohesiebeleid33067
2011-09-27EU-voorstel: Gemeenschappelijk Visserijbeleid COM(2011)42532848
2011-09-26EU-voorstellen inzake het Evaluatie- en toezichtmechanisme Schengen en het Noodmechanisme herinvoering binnengrenstoezicht Schengen33031
2011-06-30EU-voorstel: Meerjarig Financieel Kader van de EU voor 2014-202032833
2011-06-30EU-Voorstel: Richtlijn Energie-efficiëntie32823
2011-03-03Verordening jurisdictie, erkenning en afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I)32582
2010-09-17EU-voorstel Richtlijn seizoensarbeiders COM(2010)37932452
2010-07-01Verordening herziening Financieel Reglement - COM (2010) 26032437

Terug naar boven