r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Actuele parlementaire voorbehouden

dd begin    actueel parlementair voorbehoud bij:nl-dossierstatus voorbehoud
2018-11-06EU-voorstel betreffende het einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd en tot intrekking van Richtlijn 2000/84/EG, COM (2018) 63935066formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2018-10-09EU migratievoorstellen COM (2018) 631, 633 en 63435048formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2018-10-09EU-voorstellen: Veiligheidsunie 2018 COM (2018) 630 en 64035052formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2018-06-26EU-voorstel: Verordening sovereign bond-backed securities (SBBS) COM (2018) 33934973ingesteld
2018-06-19EU-voorstellen: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid COM (2018) 392, 393 en 39434965formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2018-05-22EU-voorstellen: Belastingheffing digitale economie COM (2018) 147 en 14834941formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2017-06-20EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket COM(2017)281, 277, 278, 280 en 27534734formele beëindiging voorgesteld
2017-02-07EU-voorstel: E-privacyverordening COM (2017) 1034670formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2017-01-24EU-voorstel: verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM (2016) 81534655formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2016-11-15EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 68734604formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2016-11-01EU-voorstellen: Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel COM (2016) 465, 466, 467 en 46834585formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2016-06-07EU-voorstellen: herziening Dublinverordening, verordening tot herziening van EASO en verordening tot herziening van EURODAC34482formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2016-06-07EU-voorstellen: visumliberalisatie voor Oekraïne, Kosovo en Turkije en de verordening voor herziening van het opschortingsmechanisme34481formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2016-01-19EU-voorstel: Voorstel voor een verordening om te komen tot een Europees depositoverzekeringsstelsel COM(2015)58634385formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2015-10-06EU-voorstellen: Verordeningen Europese lijst van veilige landen COM(2015)452 en herplaatsingsmechanisme in crisissituaties COM(2015)45034299formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2015-06-09EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM(2015)17734214formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2014-07-01EU-voorstel: Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF COM (2014) 34033974formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2013-04-23EU-voorstellen: Slimme Grenzen met een inreis- en uitreissysteem (EES) voor geregistreerde reizigers33614formeel beëindigd, maar nog niet uitgewerkt
2012-12-11EU-voorstel: Richtlijn Verbeteren gendergelijkheid in besturen van beursgenoteerde bedrijven (COM (2012) 614/615)33483ingesteld

Terug naar boven