Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT)
Organisatieschema
  R. VIOLA
Directeur-Generaal
     
               


Adviseur
   


Assistent van de Directeur-Generaal
     
   
Interne audit
en evaluatie
   
                         
               
               
   
                             
A
 
B
 
E
 
F
 
G
 
H
 
I
K.
ROUHANA
+32 229-68057
 A.
WHELAN
+32 229-50941
 M.
CAMPOLARGO
+32 229-63479
 G. DE
GRAAF

+32 229-68466
 J.
HERNANDEZ
+352 4301-34533
 P.
TIMMERS
+32 229-90245
 G.
ABBAMONTE
+32 229-93573
Dir A Digitale Industrie  Dir B Net­werken en diensten voor elektroni­sche com­municatie  Dir E Net­werken van de toe­komst  Dir F Digitale Eengemaakte Markt  Dir G Gegevens  Dir H Digitale Samenleving, Vertrouwen en Cybe­rbe­veiliging  Dir I Mediabe­leid
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
B.4
     
 A.
Geiss
+32 229-59466
     
  4. Be­leid inzake radiospectra