r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Europese MobiliteitsWeek 2017, Across Europe

Berlaymontgebouw
datum 16 september 2017 09:00 - 22 september 2017 17:00
plaats Across Europe, Europa
organisatie Europese Commissie (EC), Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT)

Start date : 16/09/2017

End date : 22/09/2017

Where:

across the EU

European Commission,

EU regional and urban development, Transport and travel,

  • Events/Conf/Fairs

In 2017, the European Mobility Week will be held under the theme of clean, shared and intelligent mobility, as encapsulated by the slogan 'Sharing gets you further'. By using shared forms of transport we can reduce our expenses and lower our carbon footprint. Best of all, we can meet new people and make our journey more sociable. In 2017, the European Mobility Week invites local politicians and the public to experience the benefits of shared mobility.

More information on the event


Delen

Inhoud

1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'eurocommissarissen' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 28 eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van eurocommissarissen. De eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten. Bij overtredingen kan de Commissie een lidstaat dwingen zich aan Europese regelgeving te houden, door een procedure te starten bij het Europese Hof van Justitie.

2.

Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT)

Dit directoraat-generaal biedt steun bij het gebruiken van informatie- en communicatietechnologie om werkgelegenheid en economische groei te creëren. Betere goederen en diensten moeten voor iedereen bereikbaar worden. Het DG wil daarbij bouwen op digitale technologieën om een betere wereld te creëren, nu en in de toekomst. Het directoraat-generaal wil een creatieve, verantwoordelijke en transparante publieke Europese dienst zijn.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Digitale economie en samenleving.

3.

Meer over...

Delen

Terug naar boven