r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Niet/beperkt geactualiseerd na 25 februari 2013.

Mede mogelijk gemaakt door de EU #27: Winkelstraatmanagement Deventer

winkelstraat in Deventer

datum: 25 februari 2013

In deze rubriek wordt elke week een project uitgelicht dat (mede) gefinancierd wordt door de Europese Unie. Hiermee worden de resultaten van Europese subsidies ineens concreet. Deze week: Winkelstraatmanagement Deventer. Het is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Delen

Inhoud

1.

Wat?

Het project Winkelstraatmanagement Deventer is gericht op de herontwikkeling van de winkelstraten Rielerweg/Brinkgreverweg en de Boxbergerweg. De Boxbergerweg is van oudsher de bekendste winkelstraat van Deventer met enkele goede speciaalzaken. In de wijk Voorstad Oost (Rielerweg) betreft het voornamelijk Turkse ondernemers die handelen in dagelijkse goederen. Aan de Brinkgreverweg is een enorme diversiteit aan bedrijvigheid.

De ondernemers zijn op zoek naar ondersteuning (denk aan advies op het gebied van de reclameverordening of het horecabeleid) en een verbetering van de winkelgebieden (bijvoorbeeld door oude winkelpanden te restaureren). Volgens de gemeente kunnen de genoemde straten een goede impuls gebruiken en komt daarom aan de wens van de ondernemers tegemoet. In Voorstad Oost werken bewoners, bedrijven en instellingen samen om de wijk weer positieve energie te geven. Er wordt een winkelstraatmanager ingezet om het project uit te voeren.

2.

Doel

Via de werkzaamheden van de winkelstraatmanager ontstaat er hopelijk nieuwe organisatiekracht bij de ondernemers en kan de fysieke omgeving worden verbeterd. De straten zullen aantrekkelijker gemaakt worden voor het winkelend publiek. De winkeliers kunnen straks beter samenwerken met elkaar, met de eigenaren van de panden en met de gemeente Deventer.

De winkelstraatmanager is aangesteld door de gemeente, mede dankzij de subsidie uit het EFRO. Hij gaat de winkeliers intensief helpen bij het professionaliseren van de winkeliersvereniging en gaat mensen stimuleren om verpauperde panden op te knappen en wederom te verhuren.

3.

Subsidie

Het project wordt medegefinancierd met Europees geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De EFRO-subsidie bedraagt € 278.000,00. Naast de Europese subsidie is er een publieke cofinanciering van € 149.120,00.

4.

Resultaten

Het project Winkelstraatmanagement Deventer loopt van 1 januari 2010 tot 30 december 2014.

Meer weten?

5.

Eerdere Projecten

Delen

Terug naar boven