r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Mr José Manuel Durão BARROSO receives Mr Erlan IDRISSOV, Minister of Foreign Affairs of Kazakhastan, Brussel

Berlaymontgebouw
datum 29 januari 2013
plaats Brussel, België
locatie Berlaymont (BERL) Toon locatie
aanwezigen J.M. (José) Barroso e.a.
organisatie Europese Commissie (EC)

Mr José Manuel Durão BARROSO receives Mr Erlan IDRISSOV, Minister of Foreign Affairs of Kazakhastan


Delen

Inhoud

1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'eurocommissarissen' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 28 eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van eurocommissarissen. De eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten. Bij overtredingen kan de Commissie een lidstaat dwingen zich aan Europese regelgeving te houden, door een procedure te starten bij het Europese Hof van Justitie.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven