Niet/beperkt geactualiseerd na 26 november 2013.

Digitale vrijheid onderdeel van het Europese buitenlands beleid

Marietje Schaake

De Nederlandse Europarlementariër Marietje Schaake (D66) heeft in november 2012 een rapport gepresenteerd over digitale vrijheden als onderdeel van het Europese buitenlands beleid, genaamd "Report on a Digital Freedom Strategy in EU Foreign Policy". Als lid van de commissie Buitenlandse zaken van het Europees Parlement wil ze dat digitale vrijheden ook buiten Europa beter beschermd worden door Europese regelgeving. Volgens Schaake loopt het huidige Europese beleid op de terreinen van buitenlandse zaken, internationale handel en ontwikkelingssamenwerking enorm achter op de snelle technologische ontwikkeling van bijvoorbeeld internet en smartphones.

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Rapport

Schaake richt zich in haar rapport vooral op het buitenlands beleid van de Europese Unie. Zij verwacht dat op dat gebied veel winst is te behalen, door de grote impact die moderne technologie heeft op mensen en op de samenleving als geheel. Ook hoopt zij dat de Europese Commissie digitale vrijheden zal bevorderen door regels op te nemen in handelsverdragen met niet-EU-landen. Het gaat met name om het waarborgen van de vrije toegang tot internet en het veilig gebruik van internet. Schaake vindt vooral dat internet zo open mogelijk moet blijven. Ook economische vrijheden, zoals de bescherming van auteursrechten, zijn van belang volgens het rapport. Die moeten worden gemoderniseerd.

Verder pleit Schaake in het rapport voor een exportverbod op technologieën die het overheden mogelijk maken om hun burgers op internet in de gaten te houden. Deze technologieën worden steeds vaker ingezet tegen andere landen of tegen de eigen bevolking. Schaake: "Autoritaire regimes gebruiken te vaak Europese technologie om de oppositie of kritische journalisten monddood te maken of daadwerkelijk op te sporen en gevangen te nemen". Bovendien kunnen de technologieën ook gebruikt worden tegen de Europese Unie of haar lidstaten, burgers en bedrijfsleven.

Daarnaast moeten de voorwaarden voor het opslaan van digitale data als bewijsmateriaal gebonden worden aan strenge voorwaarden, en moet er meer gekeken worden naar de inzet van digitale hulpmiddelen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Ten slotte maakt Schaake zich hard voor netneutraliteit in de hele Europese Unie, wat inhoudt dat aanbieders van internetdiensten niet mogen discrimineren en hun diensten niet mogen belemmeren, verminderen of afhankelijk mogen maken van extra betalingen. Internet moet dus open blijven. In Nederland is netneutraliteit al sinds 2011 geregeld. Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks, vindt dat eurocommissaris Kroes (Digitale Agenda) met een wetsvoorstel moet komen: "De Nederlandse netneutraliteit is pas veilig als de hele Europese Unie voor netneutraliteit kiest".

2.

Stand van zaken

Tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg in december 2012 heeft een grote meerderheid van het Europees Parlement ingestemd met het rapport. De aanbevelingen in het rapport zijn positief ontvangen door de Europese Commissie. Die moet nu kijken hoe en wanneer die aanbevelingen in het Europese buitenlands beleid kunnen worden doorgevoerd.

3.

Argumenten in de discussie  

Hieronder staan een aantal veel gehoorde argumenten in de discussie over het opnemen van digitale vrijheid als onderdeel van het Europese buitenlands beleid, waarbij bijna altijd wel kanttekeningen te maken zijn. Dat maakt de discussie boeiend, maar een oordeel niet eenvoudiger. Europa is wikken en wegen. Door op de links te klikken krijgt u meer informatie én nuancering.

Tip: Na het lezen van de argumenten kunt u zelf Uw reactie geven.

Digitale vrijheid als onderdeel van het gemeenschappelijk buitenlands beleid heeft geen zin

De invloed van de Europese Unie in de wereld neemt af. Europa beschikt bovendien niet over een krachtig buitenlands beleid. Een gemeenschappelijk beleid op het gebied van digitale vrijheid maakt daarom geen indruk. Technologieën kunnen dan nog steeds via onbekende bedrijven aan dictatoriale regimes worden doorverkocht.

Digitale vrijheid moet een voorwaarde worden voor toetreding tot de EU

De EU hecht grote waarde aan mensenrechten en moet de beperking hiervan, op welke manier dan ook, niet toestaan. Het tegengaan van schending van mensenrechten moet centraal staan bij de toetreding van kandidaat-lidstaten. Daaronder valt dus ook netneutraliteit.

De EU moet landen die digitale technologieën inzetten tegen de eigen bevolking boycotten

Netneutraliteit opnemen in handelsverdragen is een begin, maar nog niet voldoende. Zoals de EU netneutraliteit als voorwaarde voor toetreding moet instellen, moet de Unie landen van buiten de EU die technologie inzetten tegen de eigen bevolking boycotten voor wat betreft handel en ontwikkelingssamenwerking.

4.

Uw reactie  

Door op Uw reactie te klikken kunt u laten weten, wat u van de verschillende argumenten vindt. Ook kunt u natuurlijk andere argumenten aandragen. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld.

5.

Meer informatie

Delen

enveloppe

Terug naar boven