r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter
Niet/beperkt geactualiseerd na 26 november 2013.

Digitale vrijheid onderdeel van het Europese buitenlands beleid

Marietje Schaake

De Nederlandse Europarlementariër Marietje Schaake (D66) presenteerde in november 2012 een rapport over digitale vrijheden als onderdeel van het Europese buitenlands beleid, genaamd "Report on a Digital Freedom Strategy in EU Foreign Policy". Als lid van de commissie Buitenlandse zaken van het Europees Parlement vond ze dat digitale vrijheden ook buiten Europa beter beschermd moesten worden door Europese regelgeving. Volgens Schaake liep het Europese beleid op de terreinen van buitenlandse zaken, internationale handel en ontwikkelingssamenwerking enorm achter op de snelle technologische ontwikkeling van bijvoorbeeld internet en smartphones.

Delen

Inhoud

1.

Rapport

Schaake richtte zich in haar rapport vooral op het buitenlands beleid van de Europese Unie. Zij verwachtte dat op dat gebied veel winst te behalen viel, door de grote impact van moderne technologie op mensen en op de samenleving als geheel. Ook hoopte zij dat de Europese Commissie digitale vrijheden zou bevorderen door regels op te nemen in handelsverdragen met niet-EU-landen. Met name het waarborgen van de vrije toegang tot internet en het veilig gebruik van internet stond centraal. Schaake vond vooral dat internet zo open mogelijk diende te blijven. Ook economische vrijheden, zoals de bescherming van auteursrechten, waren van belang volgens het rapport. Die moesten worden gemoderniseerd.

Verder pleitte Schaake in het rapport voor een exportverbod op technologieën die overheden kon helpen om hun burgers op internet in de gaten te houden. Deze technologieën werden steeds vaker ingezet tegen andere landen of tegen de eigen bevolking. Schaake: "Autoritaire regimes gebruiken te vaak Europese technologie om de oppositie of kritische journalisten monddood te maken of daadwerkelijk op te sporen en gevangen te nemen". Bovendien bestond er een risico dat de technologieën ook gebruikt konden worden tegen de Europese Unie of haar lidstaten, burgers en bedrijfsleven.

Daarnaast moesten de voorwaarden voor het opslaan van digitale data als bewijsmateriaal gebonden worden aan strenge voorwaarden, en moest er meer gekeken worden naar de inzet van digitale hulpmiddelen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

Ten slotte maakte Schaake zich hard voor netneutraliteit in de hele Europese Unie, wat inhield dat aanbieders van internetdiensten niet mochten discrimineren en hun diensten niet mochten belemmeren, verminderen of afhankelijk mochten maken van extra betalingen. Internet moest dus open blijven. In Nederland was netneutraliteit al sinds 2011 geregeld. Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks, vond dat eurocommissaris Kroes (Digitale Agenda) met een wetsvoorstel moest komen: "De Nederlandse netneutraliteit is pas veilig als de hele Europese Unie voor netneutraliteit kiest".

2.

Stand van zaken

Tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg in december 2012 stemde een grote meerderheid van het Europees Parlement in met het rapport. De aanbevelingen in het rapport werden positief ontvangen door de Europese Commissie. Die moest kijken hoe en wanneer die aanbevelingen in het Europese buitenlands beleid konden worden doorgevoerd.

In 2015 werd er ook een overeenkomst gesloten tussen het Europees Parlement en de Raad van Ministers, waardoor ook netneutraliteit gewaarborgd bleef.

3.

Argumenten in de discussie

Hieronder staan een aantal veel gehoorde argumenten in de discussie over het opnemen van digitale vrijheid als onderdeel van het Europese buitenlands beleid, waarbij bijna altijd wel kanttekeningen te maken zijn. Dat maakt de discussie boeiend, maar een oordeel niet eenvoudiger. Europa is wikken en wegen. Door op de links te klikken krijgt u meer informatie én nuancering.

Digitale vrijheid als onderdeel van het gemeenschappelijk buitenlands beleid heeft geen zin

De invloed van de Europese Unie in de wereld neemt af. Europa beschikt bovendien niet over een krachtig buitenlands beleid. Een gemeenschappelijk beleid op het gebied van digitale vrijheid maakt daarom geen indruk. Technologieën kunnen dan nog steeds via onbekende bedrijven aan dictatoriale regimes worden doorverkocht.

Digitale vrijheid moet een voorwaarde worden voor toetreding tot de EU

De EU hecht grote waarde aan mensenrechten en moet de beperking hiervan, op welke manier dan ook, niet toestaan. Het tegengaan van schending van mensenrechten moet centraal staan bij de toetreding van kandidaat-lidstaten. Daaronder valt dus ook netneutraliteit.

De EU moet landen die digitale technologieën inzetten tegen de eigen bevolking boycotten

Netneutraliteit opnemen in handelsverdragen is een begin, maar nog niet voldoende. Zoals de EU netneutraliteit als voorwaarde voor toetreding moet instellen, moet de Unie landen van buiten de EU die technologie inzetten tegen de eigen bevolking boycotten voor wat betreft handel en ontwikkelingssamenwerking.

4.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven