Vaste voorzitter van de Europese Raad (EU-president)

Herman van Rompuy

De vaste voorzitter leidt de werkzaamheden van de Europese Raad: het overleg van de Europese regeringsleiders. Samen met de voorzitter van de Europese Commissie zorgt de vaste voorzitter voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad. De vaste voorzitter vertegenwoordigt de Europese Raad op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid in contacten met regeringsleiders en staatshoofden.

Deze functie, ook wel de "president van de Europese Unie" genoemd, is in 2009 ingevoerd door het Verdrag van Lissabon.

De vaste voorzitter leidt de werkzaamheden van de Europese Raad: het overleg van de Europese regeringsleiders. Samen met de voorzitter van de Europese Commissie zorgt de vaste voorzitter voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad.

De vaste voorzitter vertegenwoordigt de Europese Raad op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid in contacten met regeringsleiders en staatshoofden. Hij doet dat 'zonder te treden in de bevoegdheden' van de Hoge Vertegenwoordiger die de Europese Unie op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid vertegenwoordigt in contacten met ministers van buitenlandse zaken.

Na iedere bijeenkomst van de Europese Raad brengt de vaste voorzitter verslag uit in het Europese Parlement.

De Europese Raad kiest de voorzitter elke 2,5 jaar met gekwalificeerde meerderheid. De voorzitter mag voor een tweede termijn herbenoemd worden. De persoon in kwestie mag niet tegelijkertijd een nationale functie vervullen.

De Belg Herman Van Rompuy werd 1 december 2009 de (eerste) vaste voorzitter van de Europese Raad. Hij werd op 1 maart 2012 herkozen.

Op 30 augustus 2014 is de Poolse premier Donald Tusk door de Europese Raad voorgedragen om per 1 december 2014 de nieuwe vaste voorzitter te worden.

Het voorzitterschap van de Raad van Ministers (de vakministers) blijft wel elk half jaar rouleren tussen de lidstaten van de Europese Unie. Elk voorzitterschap werkt nauw samen met twee andere landen.

Niveau

Delen

enveloppe

1.

Meer informatie

Delen

enveloppe

Terug naar boven