r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS)

logo Organisatie van Amerikaanse Staten

Deze internationale organisatie bestaat uit 35 onafhankelijke staten op het Amerikaans continent en is opgericht op 30 april 1948 in Bogotá, Colombia. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft als doel om samenwerking tussen de verschillende staten op het gebied van democratie, mensenrechten en veiligheidsissues te bevorderen. Daarnaast is de organisatie ook een multilateraal forum waar gemeenschappelijke problemen op het gebied van armoede, terrorisme, illegale drugs en corruptie besproken kunnen worden.

In 1962 werd Cuba onder druk van de Verenigde Staten geschorst en uitgesloten van verdere deelname. In juni 2009 werd de schorsing op verzoek van de Cubaanse regering opgeheven en sindsdien wordt de deelname van Cuba in de OAS middels een voortdurende dialoog opnieuw bekeken. In 2009 werd Honduras geschorst nadat president Zelaya tijdens een staatsgreep werd afgezet. In juni 2011 werd de schorsing opgeheven, nadat voormalig president Zelaya veilig terug kon keren naar het land.

De lidstaten van het OAS bepalen zelf welke beleidszaken en doelstellingen zij willen bespreken tijdens de Algemene Vergadering. Aan deze vergadering nemen de ministers van Buitenlandse Zaken van alle lidstaten deel. Zij komen een keer per jaar samen in Washington, D.C. waar de organisatie haar hoofdzetel heeft. Het Algemene Secretariaat voert vervolgens het beleid uit onder leiding van de secretaris-generaal. De Europese Unie heeft een waarnemersstatus bij de OAS en kan hierdoor van dichtbij de belangrijkste zaken volgen die spelen op het Amerikaanse continent.

 

Delen

Terug naar boven