r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Veiliger Internet Programma

Kinderen met laptop

Dit programma had tot doel het bestrijden van kinderporno, kinderlokken en pesten via internet. Aanleiding voor het programma waren onder meer nieuwe ontwikkelingen op internet, zoals web 2.0 toepassingen (bijvoorbeeld Facebook) en de massale groei van internetgames.

Het Veiliger Internet Programma bouwde voort op een vergelijkbaar initiatief uit 2005 en liep van 2009 tot 2013. Het beschikte over een budget van 55 miljoen euro.

Delen

Inhoud

1.

In vogelvlucht

Er waren vier specifieke gebieden waarop de Europese Commissie zich via dit programma richtte:

 • 1. 
  het verminderen van illegale en schadelijke content op internet
 • 2. 
  het verbeteren van een veilige online omgeving in het algemeen
 • 3. 
  het creëren van bewustzijn van het probleem bij het publiek
 • 4. 
  het opzetten van een kenniscentrum over internetgebruik door kinderen

Via het programma moesten er nationale contactpunten opgezet worden waar illegale en schadelijke content op internet gemeld kon worden. Jongerenpanels en andere initiatieven moesten ouders en docenten stimuleren een veilige online omgeving te creëren. Het sneller herkennen van gevaarlijke situaties hoorde daar ook bij. De Europese Commissie wilde graag dat er nationale centra werden opgezet die het publiek zouden informeren over de problemen. Het Europese kenniscentrum moest in de tussentijd onderzoekers bij elkaar brengen die meer begrip zouden moeten krijgen van het gebruik van internet en mobiele telefonie door kinderen, en anderzijds hoe die technologie invloed heeft op kinderen.

2.

Na 2013

De doelstellingen van het Veiliger Internet Programma hebben vanaf 2014 een plek binnen de Connecting Europe Facility gekregen.

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven