Beleid gezondheid en sociale zaken

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Consumentenrechten

In de Europese Unie leven op dit moment ongeveer 500 miljoen consumenten. De EU streeft naar het waarborgen van de rechten en de belangen van deze consumenten. Zij moeten de garantie hebben dat producten in supermarkten en andere winkels gezond en veilig zijn en dat zij bij klachten een redelijke schadevergoeding kunnen krijgen.

2.

Voedselveiligheid

De landbouw- en voedselsector in Europa is van groot belang voor de Europese economie. Zo is de Europese Unie de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld.

Om producenten in de verschillende EU-lidstaten gelijke kansen te geven, is het belangrijk dat de gezondheids-, milieu- en dierenwelzijnsnormen voor voedsel in alle Europese lidstaten gelijk zijn.

Op Europees niveau bestaat daarom een systeem van normering en etikettering van voedselproducten om de voedselveiligheid, het welzijn van dieren en het milieu te beschermen. Tegelijkertijd waakt de EU ervoor dat de normen voor voedselveiligheid er niet voor zorgen dat traditionele producten uit EU-lidstaten van de markt worden gedreven, of dat de productkwaliteit er door wordt verminderd.

3.

Volksgezondheid

Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. De Europese Unie werkt zo aan de verbetering van de informatie over gezondheid binnen Europa. Ook stelt de EU door verschillende actieprogramma's maatregelen op om de volksgezondheid te verbeteren.

4.

Werkgelegenheids- en sociaal beleid

De Europese Unie wil een hoog werkgelegenheidsniveau binnen alle lidstaten bevorderen. De werkgelegenheid moet bovendien hoogwaardig zijn, zodat de EU zijn doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor een sterke en duurzame economie kan behalen.

In dat kader is het van belang dat er veel banen bijkomen in sectoren waarin kennis een belangrijke rol speelt, zoals de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). Zo is de EU in staat beter te concurreren met andere grote economieën, zoals de Verenigde Staten.

Delen

enveloppe

Terug naar boven