r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Beleid cultuur en onderwijs

Delen

Inhoud

1.

Audiovisueel en mediabeleid

Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding.

2.

Cultuur

De Europese Unie streeft ernaar met het cultuurbeleid de culturele verscheidenheid, interculturele dialoog, creativiteit en internationale betrekkingen te stimuleren. Culturele sectoren in de Europese Unie zijn belangrijke bronnen van inkomsten en werkgelegenheid. In de EU werken ongeveer acht en een half miljoen mensen in deze sectoren. Hiermee is cultuur ook een belangrijke factor voor de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de EU, zoals welvaart, solidariteit en zekerheid.

3.

Informatiemaatschappij

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is enorm toegenomen, mede dankzij het internet. Om kennis en informatie toegankelijk en betaalbaar te houden, is sinds 2010 de Digitale Agenda een prioriteit voor de Europese Unie.

De Digitale Agenda heeft daarnaast tot doel de ontwikkeling en het gebruik van ICT te stimuleren om op die manier de concurrentiepositie en de economische groei van de EU te verbeteren.

4.

Onderwijs- en jeugdbeleid

Alle Europese landen vinden onderwijs erg belangrijk, maar de onderwijsstelsels van de landen verschillen. De Europese Unie heeft een terughoudend onderwijsbeleid: in essentie blijft onderwijs een nationale aangelegenheid.

5.

Onderzoeks- en innovatiebeleid

De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. Daarnaast moet het beleid bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zoals de klimaatverandering.

Eurocommissaris Carlos Moedas, die belast is met het dossier, formuleerde drie hoofddoelen voor het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid, de zogenoemde drie o's: open innovatie, open wetenschap en open naar de wereld. Deze doelen worden gebruikt om reeds bestaande programma's extra kracht bij te zetten.

Delen

Terug naar boven