r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Logo Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. De huidige minister van EZ is Henk Kamp (VVD). Het ministerie kent ook een staatssecretaris, Martijn van Dam (PvdA). De staatssecretaris houdt zich vooral bezig met landbouwbeleid. De ambtelijke leiding van het ministerie is in handen van de secretaris-generaal, momenteel Maarten Camps.

Het ministerie van EZ richt zich op:

  • een concurrerend ondernemingsklimaat, onder minder door vermindering van regeldruk
  • innovatie en ondernemerschap en grote technologische instituten. Topgebieden, zoals de chemie, water en energie krijgen daarbij extra aandacht
  • de agrofoodsector
  • ondersteuning bij ondernemen over de grens
  • schone energie
  • ondernemen met oog voor natuur en dierenwelzijn.

Delen

Inhoud

1.

Taakverdeling

Het grote aantal verschillende beleidsterreinen van het ministerie zijn verdeeld tussen de minister en de staatssecretaris. In het kabinet Rutte-II is de staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de behandeling van onder andere landbouw, natuur en biodiversiteit, voedselkwaliteit en toerisme. De meeste taken omtrent landbouw zijn de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris. Daarom voert deze in internationale contacten de titel: minister van Landbouw.

2.

Historische ontwikkeling

Tot ver in de 20e eeuw waren landbouw, visserij, nijverheid, handel, en scheepvaart de pijlers van de Nederlandse economie. Ten tijde van Koning Willem I viel nijverheid samen met het Publiek Onderwijs en later met Waterstaat onder het ministerie van Koloniën. Vanaf 1830 vielen alle 'pijlers' van de economie onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Pas in 1877 kwam er weer een ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Tot 1946 zwierven vervolgens al deze beleidsterreinen over verschillende ministeries rond.

Na de formatie van het kabinet-Beel I in 1946 werd definitief de naam Economische Zaken gekozen. Sinds 1950 werd er steeds een staatssecretaris benoemd. Vanaf 1978 was aan deze staatssecretaris onder meer de zorg voor de buitenlandse handel opgedragen. Hij mocht zich in het buitenland 'minister voor buitenlandse handel' noemen.

Het departement werd onder kabinet-Rutte I in 2010 samengevoegd met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.Tot november 2012 heette het het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI). Onder kabinet-Rutte II verdween buitenlandse handel uit het takenpakket van het ministerie van EZ. Deze taak ging naar de minister zonder portefeuille voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking onder het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voorlopers ministerie van Economische Zaken

Periode

Naam

2012-heden

Economische Zaken

2010-2012

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

2003-2010

Economische Zaken

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

1989-2003

Economische Zaken

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

1959-1989

Economische Zaken

Landbouw en Visserij

1946-1959

Economische Zaken

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

1945-1946

Handel en Nijverheid

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Scheepvaart

1944-1945

Handel, Nijverheid en Landbouw

Scheepvaart en Visserij

1940-1944

Handel, Nijverheid en Scheepvaart

Landbouw en Visserij

1937-1940

Economische Zaken

1935-1937

Handel, Nijverheid en Scheepvaart

Landbouw en Visserij

1923-1932

Economische Zaken en Arbeid

1923-1932

Arbeid, Handel en Nijverheid

Binnenlandse Zaken en Landbouw

1905-1923

Landbouw, Nijverheid en Handel

1877-1905

Waterstaat, Handel en Nijverheid

1813-1877

Geen specifiek departement, ondergebracht bij Binnenlandse Zaken

3.

Meer over

Delen

Terug naar boven