r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

60 jaar Verdrag van Rome

In maart 2017 wordt gevierd dat het Verdrag van Rome 60 jaar bestaat. Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ondertekend dat de basis vormt voor wat tegenwoordig de Europese Unie heet. Het was een ambitieus plan van zes West-Europese landen die op die manier wilden voorkomen dat Europa voor de derde keer in één eeuw het toneel zou worden van een verwoestende oorlog.

Delen

Inhoud

1.

Europese top in Rome op 25 maart 2017

Zestig jaar later is de samenwerking uitgebreid tot een Europese Unie met 28 landen. Tegelijkertijd zijn er ook veel spanningen in Europa. Groot-Brittannië heeft aangegeven niet bij de viering te zullen zijn aangezien dat land voorbereidingen treft uit de Europese Unie te stappen. Zodoende komen er op 25 maart in Rome 27 in plaats van 28 EU-staatshoofden en regeringsleiders bijeen. Verwacht wordt dat zij daarbij een verklaring zullen afleggen.

2.

Toekomst van de Europese Unie

De Europese regeringsleiders spraken in 2016 af dat bij de viering van 60 jaar Verdrag van Rome de toekomst van de Europese Unie op de agenda zou staan. In aanloop naar 25 maart 2017 presenteerden verschillende groepen lidstaten hun visie op de Europese Unie, welke principes leidend moeten zijn en op welke beleidsterreinen de Europese Unie actief moet zijn. Ook het Europees Parlement bracht verschillende rapporten uit over hoe de Europese Unie in de huidige vorm meer voor de burger kan betekenen, en hoe de EU hervormd zou kunnen worden.

Het witboek van Commissievoorzitter Juncker dat op 1 maart 2017 werd gepubliceerd bracht verreweg de meeste discussie op gang. Juncker schetste vijf scenario's voor de EU, van doorgaan op de huidige wijze, het beperken van de EU tot de interne markt of verder integreren, al dan niet met kopgroepen. Besloten is deze scenario's toch niet te bespreken bij de viering van 60 jaar Verdrag van Rome.

3.

Evenementen rondom de 60ste verjaardag

Lokaal worden ook activiteiten georganiseerd. Onder het thema "Praat mee over Europa" zijn in 2016 al 27 lokale evenementen in 13 EU-lidstaten georganiseerd . Leden en lokale en regionale partners van het Comité van de Regio's zijn hiervoor verantwoordelijk geweest. In 2017 zal dit uitgebreid worden tot ongeveer 70 lokale evenementen. Daarnaast organiseren onderzoeksinstituten, universiteiten en ministeries evenementen.

Enkele voorbeelden:

  • 13-20 maart: een masterclass voor studenten, georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Instituut Rome
  • 13-24 maart: schoolcampagnes in Vlaanderen en in Wallonië om over het 30-jarig bestaan van het Erasmus+ programma en de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome te praten
  • 23 maart: Digital Day in Rome, over de toekomst van de Europese burgers
  • 25 maart: de Franse minister van Buitenlandse Zaken Ayrault en eurocommissaris Moscovici debatteren in Parijs met het publiek
  • Het European University Institute in Italië organiseert een reeks culturele, academische en sportevenementen rondom het thema 60 jaar Verdrag van Rome

4.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven