r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Ziekte en gezondheid in de Europese Unie

zakken met bloed bestemd voor bloedtransfusies

Binnen de Europese Unie zijn voorzieningen bij ziekte voor een groot deel op elkaar afgestemd. Mensen die hier voordeel van hebben, zijn bijvoorbeeld de miljoenen toeristen die ieder jaar met vakantie naar het buitenland gaan, en buitenlandse werknemers en hun gezinnen.

Buitenlandse instanties moeten rekening houden met lopende zaken die betrekking hebben op verzekering, arbeid of huisvesting in het land van herkomst. Dat betekent dat u verzekerd blijft als u tijdelijk in een ander land van de EU gaat werken.

Delen

Inhoud

1.

Uitkeringen bij ziekte

Door middel van deze uitkeringen worden de arbeidsinkomsten die u misloopt als u ziek bent, vergoed. Daarbij komen ook de kosten die u maakt als u hulpbehoevend bent. Mocht u bijvoorbeeld zelf niet in staat zijn om boodschappen te doen en daardoor hulp in moeten schakelen, dan worden de kosten van die hulp ook vergoed.

De regel is dat uitkeringen bij ziekte worden uitbetaald volgens de regels van het land waar de verzekering loopt. Als u bijvoorbeeld als Nederlander tijdelijk in Duitsland aan het werk bent, maar nog wel in Nederland verzekerd bent, dan verloopt de uitbetaling van ziekte-uitkeringen dus volgens de regels die in Nederland gelden. Daaruit volgt ook dat het bedrag dat uitgekeerd wordt afhankelijk is van het land waar de verzekering is afgesloten. In principe betaalt de instantie waar u verzekerd bent de uitkeringen uit.

2.

Verstrekkingen bij ziekte

Onder verstrekkingen vallen de voorzieningen medische en tandheelkundige zorg, geneesmiddelen, ziekenhuisopnamen en de rechtstreekse terugbetaling van de kosten die hierbij gemaakt worden.

In tegenstelling tot de uitkeringen bij ziekte, worden verstrekkingen in de meeste gevallen uitbetaald volgens de regels van het land waar u verblijft. Als u bijvoorbeeld als Nederlander tijdelijk in Frankrijk verblijft en u krijgt een aandoening waardoor u naar het ziekenhuis moet, dan wordt het ziekenhuisverblijf vergoed volgens de regels van Frankrijk. Dit kan zowel gunstig als ongunstig uitpakken ten opzichte van de Nederlandse situatie. De verstrekkingen worden uitgekeerd door de bevoegde instantie in uw woonplaats in het buitenland, op dezelfde wijze als wanneer u daar verzekerd zou zijn.

Mocht u niet verzekerd zijn in het land waar u tijdelijk verblijft, dan heeft u toch recht op alle noodzakelijke verstrekkingen. De status van uw verblijf is daarbij niet van belang. Het maakt dus niet uit of u toerist, gepensioneerde, gedetacheerd werknemer, werkzoekende of student bent.

3.

Medische zorg over de grens

Begin 2011 is een richtlijn aangenomen die het voor EU-burgers gemakkelijker maakt om medische zorg te ontvangen in een ander EU-land. Patiënten kunnen, onder voorwaarden, een behandeling ondergaan in het buitenland. Aan de vergoeding van medische kosten is een aantal voorwaarden verbonden. Zo dient de eigen verzekeringsmaatschappij van tevoren om toestemming te worden gevraagd. Daarnaast mogen de kosten niet veel hoger liggen dan wat een soortgelijke behandeling in het eigen land zou kosten.

Ook bestaat sinds 1 juni 2004 een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK), ook wel bekend als EHIC (European Health Insurance Card). Met deze kaart kunnen alle inwoners van de EU, Noorwegen, Liechtenstein, Macedonië, IJsland en Zwitserland in deze landen een beroep doen op noodzakelijke medische zorg. Ook is de kaart geldig in Australië.

4.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven