Eurocommissaris

Een eurocommissaris is één van de 28 leden van de Europese Commissie en heeft als taak het behartigen van het algemeen belang van de Europese Unie. Iedere commissaris heeft een eigen portefeuille. Acht eurocommissarissen zijn tevens vicevoorzitter van de Commissie.

Iedere lidstaat kandideert, in samenspraak met de voorzitter van de Europese Commissie, één eurocommissaris. Na goedkeuring door het Europees Parlement en de Europese Raad wordt de commissaris geïnstalleerd. Een eurocommissaris vertegenwoordigt echter niet het belang van één lidstaat, maar moet het belang van de Europese Unie als geheel voorop stellen. De Commissie fungeert als collectief orgaan, waarin bij meerderheid wordt besloten.

1.

Huidige commissarissen

FunctiePersoon
Eurocommissaris voor Belastingen, douane-unie, statistiek, audit en fraudebestrijding A.G. (Algirdas) Šemeta
Eurocommissaris voor Betere regulering, interinstitutionele verhoudingen en fundamentele rechten (post in Commissie Juncker) F.C.G.M. (Frans) Timmermans
Eurocommissaris voor Binnenlandse zaken A.C. (Cecilia) Malmström
Eurocommissaris voor Consumentenbeleid N. (Neven) Mimica
Eurocommissaris voor Digitale agenda N. (Neelie) Kroes
Eurocommissaris voor Economische en monetaire zaken en de euro J.T. (Jyrki) Katainen
Eurocommissaris voor Energie G.H. (Günther) Oettinger
Eurocommissaris voor Financiële programmering en begroting J. (Jacek) Dominik
Eurocommissaris voor Gezondheid T. (Tonio) Borg
Eurocommissaris voor Handel K.L.G.E. (Karel) De Gucht
Eurocommissaris voor Industrie en ondernemerschap F. (Ferdinando) Nelli Feroci
Eurocommissaris voor Interinstitutionele betrekkingen en administratie M. (Maroš) Sefčovič
Eurocommissaris voor Internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding K. (Kristalina) Georgieva
Eurocommissaris voor Interne markt en diensten M. (Michel) Barnier
Eurocommissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap M. (Martine) Reicherts
Eurocommissaris voor Klimaatactie C. (Connie) Hedegaard
Eurocommissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling D. (Dacian) Cioloş
Eurocommissaris voor Maritieme zaken en visserij M. (Maria) Damanaki
Eurocommissaris voor Mededinging J. (Joaquín) Almunia Amann
Eurocommissaris voor Milieu J. (Janez) Potočnik
Eurocommissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken A. (Androulla) Vassiliou
Eurocommissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap M. (Máire) Geoghegan-Quinn
Eurocommissaris voor Ontwikkeling A. (Andris) Piebalgs
Eurocommissaris voor Regionaal beleid J. (Johannes) Hahn
Eurocommissaris voor Uitbreiding en nabuurschapsbeleid S. (Štefan) Füle
Eurocommissaris voor Vervoer S. (Siim) Kallas
Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie L. (László) Andor
Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid C.M. (Catherine) Ashton
Voorzitter Europese Commissie J.M. (José) Barroso

Delen

enveloppe

Terug naar boven