r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Subsidies voor Nederland

De Europese Unie biedt vele subsidiemogelijkheden aan haar lidstaten. In 2013 wordt zo'n 43% van het budget van de Unie besteed aan landbouwsubsidies en zo'n 45% gaat naar structurele acties voor het verbeteren van economie en sociale samenhang in het kader van het regionaal beleid. Nederland ontving in 2012 in totaal 2,12 miljard euro aan Europese subsidies. De grootste bijdragen van de Europese Unie aan Nederland komen uit landbouwsubsidies en fondsen voor regionale ontwikkeling.

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Overzicht subsidies voor Nederland 

De steun die een lidstaat ontvangt uit de EU kan worden opgedeeld in een aantal gebieden. Zie onderstaande tabellen voor een overzicht van de Nederlandse subsidie-inkomsten.

Sinds 2007 hanteert de Europese Commissie een nieuwe indeling van de steun die lidstaten ontvangen in de vorm van subsidies.

Totaaloverzicht van subsidies vanaf 2007 in miljoenen euro's

Inkomstenpost

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Natuurlijke hulpbronnen

1.229

1.083

1.274

1.146

940

n.n.b.*

Duurzame groei

578

1.113

655,8

745,7

886

n.n.b.

Burgerschap, vrijheid, veiligheid en recht

39,6

53,6

65,1

148,6

149

n.n.b.

EU als mondiale partner

8,5

10,3

11,5

12,8

0

n.n.b.

Totaal ontvangsten

1.856

2.259

2.008

2.079

2.064

n.n.b.

Bron: EU-trendrapporten 2011-2013 van de Algemene Rekenkamer;

*n.n.b.: nog niet bekend

 

2.

Landbouwsubsidies

Met de landbouwsubsidies streeft de Europese Unie naar:

  • het verhogen van de productiviteit van landbouwbedrijven
  • het verzekeren van het inkomen van agrariërs
  • het verzekeren van de voedselvoorziening van de Gemeenschap
  • het bevorderen van redelijke consumentenprijzen

In 2011 ontving Nederland ruim 978 miljoen euro subsidie voor de landbouwsector.

Lees meer

Bron

Taal

Omschrijving

Europese Commissie

NL

Portal: landbouw

Europese Commissie

EN

Subsidiemogelijkheden en voorlichting

3.

Subsidies uit het structuurbeleid

Tot 2007 hadden deze subsidies betrekking op de beleidsterreinen landbouw en plattelandsontwikkeling, regionaal beleid, werkgelegenheid en visserij. Met ingang van 2007 vallen de beleidsterreinen landbouw en visserij hierbuiten. Bovendien valt deze categorie subsidies vanaf 2007 onder de noemer 'Duurzame groei'.

De bijdragen van de Europese Unie zijn bedoeld om de onderlinge verschillen binnen Europa te verkleinen en de sociale en economische structuur van verschillende gebieden te versterken. In 2011 ontving Nederland ruim 300 miljoen euro subsidie voor structuurbeleid.

De middelen die Nederland ontvangt in het kader van het structuurbeleid vloeien voort uit het regionale beleid voor 2007-2013. De totale ontvangsten in deze periode bedragen ca. 1,9 miljard euro. Het grootste deel is bedoeld voor het geven van een impuls aan plattelandsgebieden in Nederland, zoals Flevoland, en Oost- en Noord-Nederland. De impuls moet ervoor zorgen dat deze gebieden achterstand inlopen in termen van economische activiteiten, werkgelegenheid en sociale samenhang.

Lees meer

Bron

Taal

Omschrijving

Europese Commissie

NL

Overzicht van regionale programma's in Nederland

Europese Commissie

NL

Kaart van Nederland met subsidieprogramma per regio

4.

Subsidies voor intern beleid

Onder intern beleid vallen energie en vervoer, milieu, onderzoek, onderwijs & cultuur en ondernemingen. Deze corresponderen alle met een directoraat-generaal (DG) van de Europese Commissie. Vanaf 2007 valt deze categorie subsidies onder de noemer 'Duurzame groei'. In 2011 ontving Nederland ruim 846 miljoen euro aan subsidies voor intern beleid.  

Lees meer

Bron

Taal

Omschrijving

Europese Commissie

EN

Directoraat-Generaal Energie  (subsidiepagina)

Europese Commissie

EN

Directoraat-Generaal Vervoer (subsidiepagina)

Europese Commissie

EN

Directoraat-Generaal Milieu  (subsidiepagina)

Europese Commissie

EN

Directoraat-Generaal Onderzoek (subsidiepagina)

Europese Commissie

NL

Directoraat-Generaal Ondernemingen (subsidiepagina)

Europese Commissie

EN

Directoraat-Generaal Cultuur en Onderwijs (subsidiepagina)

5.

Middelen voor externe maatregelen

Onder externe maatregelen vallen buitenlandse betrekkingen, ontwikkeling en relaties met ACS-landen en humanitaire hulp. Vanaf 2007 valt deze categorie subsidies onder de noemer 'EU als mondiale partner'. In 2011 bedroeg de totaal door Nederland gekregen subsidie onder deze categorie 7,5 miljoen euro.

6.

Meer informatie

Delen

enveloppe

Terug naar boven