r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Laatste nieuws: 

Studeren in een ander land van de Europese Unie

Je kunt in je schooltijd op uitwisseling naar het buitenland. De Europese Unie geeft bijvoorbeeld geld aan middelbare scholen om met een klas op reis te gaan naar bijvoorbeeld Duitsland. Daar moet natuurlijk wel wat voor geregeld worden.

Ook kun je met steun van de Europese Unie een deel van je beroepsopleiding, studie of stage volgen in een ander Europees land.

Inmiddels hebben al meer dan 3 miljoen jongeren dit gedaan. Hiervoor heeft de EU verschillende programma's.

Delen

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Diploma

Het wordt het steeds makkelijker om je diploma in andere landen te gebruiken. Dan kun je als automonteur of advocaat ook in Duitsland of ergens anders in de EU werken op het niveau waar je voor hebt geleerd.

En heb jij zelf ideeën over hoe het beter kan, of vind je Europa echt leuk? Ga dan stage lopen of werken bij de Europese Unie. Als secretaresse, laborant of ambtenaar. In Brussel, Den Haag of ergens anders in Europa.

2.

Studeren

Naar het buitenland trekken om te studeren is heel leuk en leerzaam en daarom ook zeer populair. Er zijn dan ook EU-regelingen, bijvoorbeeld Erasmus+, om het makkelijker te maken voor jongeren om in het buitenland naar school te gaan. Zo kan je bijvoorbeeld een beurs aanvragen via een aantal subsidieprogramma’s. Dan hoef je niet je alles zelf te betalen als je in het buitenland bent, maar krijg je ook wat geld van de EU.

De EU wil via deze programma’s jongeren stimuleren om naar het buitenland te gaan omdat dit erg belangrijk is. Van een tijdje in het buitenland studeren leer je namelijk heel veel. Je leert bijvoorbeeld een andere cultuur kennen of een andere taal spreken. Dit draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Als meer mensen in de EU zich beter ontwikkelen zal de EU als geheel ook beter worden.

De meest uitgebreide informatie over studeren in een ander EU-land is verkrijgbaar bij de onderwijsinstelling waar je je opleiding volgt. Vaak hebben hogescholen en universiteiten specifieke studentenuitwisselingsprogramma's met een aantal scholen in het buitenland. Hierover kan je informatie krijgen op de school zelf.

3.

Deadlines

Als je in het buitenland wil studeren moet je wel rekening houden met vroege deadlines: aanvragen voor een jaar in het buitenland moeten vaak al in februari of maart worden ingediend.

4.

EU-regelingen

Naar het buitenland trekken om er te studeren is populair. Er zijn EU-regelingen ingesteld voor uitwisseling op onderwijsgebied en grensoverschrijdende partnerschappen, zoals Erasmus+.

Sinds 1987 hebben in heel Europa inmiddels meer dan 3 miljoen jongeren van deze programma's gebruik gemaakt en in het buitenland een studie gevolgd.

5.

Informatie over studeren in de EU

De EU probeert via de programma's bij te dragen tot begrip van andere culturen, persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van de Gemeenschap en de verwezenlijking van het volledige economische potentieel van de EU. Elk jaar maken honderdduizenden EU-burgers gebruik van de gefinancierde onderwijs-, beroepsopleidings- en burgerschapsprogramma's om zodoende naar het buitenland te kunnen trekken. Dit aantal stijgt elk jaar weer, vooral in de nieuwe lidstaten en Turkije, dat sinds 2007 jaar ook deel uitmaakt van deze programma's.

De meest uitgebreide informatie over studeren in een ander EU-land is gewoonlijk verkrijgbaar bij de onderwijsinstelling waar de opleiding gevolgd wordt. Vaak hebben hogescholen en universiteiten specifieke studentenuitwisselingsprogramma's met een aantal zusterinstellingen in het buitenland. Win hierover informatie in bij de decaan, of de betrokken afdeling.

Houd rekening met vroege deadlines: aanvragen voor een jaar in het buitenland moeten vaak al in februari of maart worden ingediend.

Recht op een studiebeurs in een ander EU-land heb je pas wanneer je vijf jaar legaal in het land bent verbleven. Dat besloot het Europese Hof van Justitie in een zaak die een Duitse studente aanspande tegen de toenmalige Nederlandse IB-groep, inmiddels beter bekend als DUO. Ze verbleef op dat moment drie jaar in Nederland.

Op 14 juni 2012 bepaalde het Europees Hof van Justitie dat Nederland te streng is bij het toekennen van studiefinanciering voor Nederlandse studenten die hun hele studie in het buitenland volgen. De eis dat studenten drie van de zes voorgaande jaren in Nederland moeten hebben gewoond, is in strijd met het Europees recht.

6.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven