Laatste nieuws: 

Groenboek

Een groenboek (green paper) is een document van de Europese Commissie dat moet uitnodigen tot verdere discussie over mogelijk te ontwikkelen beleid. Groenboeken zijn vaak een aanzet tot concrete voorstellen.

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Groenboek in detail

Toepassingsgebied

In een groenboek inventariseert de Europese Commissie de stand van zaken omtrent een probleem of onderwerp, en doet de Commissie aanbevelingen voor te ontwikkelen beleid. Een groenboek kan over alle onderwerpen gaan waar de EU bevoegdheden heeft of waar het beleid van de Unie relevant voor is. Groenboeken zijn bedoeld als discussiestuk. De Commissie nodigt overheden en andere organisaties uit om binnen een bepaalde termijn op het groenboek te reageren.

Naast het groenboek bestaat ook het witboek, dat gebruikt wordt voor discussie over meer concrete voorstellen.

Vaststellen groenboek

Groenboeken worden opgesteld door de Europese Commissie.

2.

Meer informatie

 

3.

groenboeken in onderhandeling

Er zijn momenteel 132 groenboeken in onderhandeling:
Datum Titel
10.04.2014  Groenboek "mHealth".
Groenboek com(2014)219
 
24.04.2013  Groenboek - Voorbereid zijn op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld: groei, creatie en waarden.
Groenboek com(2013)231
 
16.04.2013  Groenboek verzekeren van natuurrampen en rampen als gevolg van menselijk handelen.
Groenboek com(2013)213
 
27.03.2013  Groenboek klimaat- en energiebeleid 2030.
Groenboek com(2013)169
 
 
 
 

4.

groenboeken

Datum Titel
10.04.2014  Groenboek "mHealth".
Groenboek com(2014)219
 
24.04.2013  GREEN PAPER Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values.
Groenboek com(2013)231
 
24.04.2013  Groenboek - Voorbereid zijn op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld: groei, creatie en waarden.
Groenboek com(2013)231
 
16.04.2013  GROENBOEK betreffende de verzekering tegen natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen.
Groenboek com(2013)213
 
 

Delen

enveloppe

Terug naar boven