Groenboek

Een groenboek (green paper) is een document van de Europese Commissie dat moet uitnodigen tot verdere discussie over mogelijk te ontwikkelen beleid. Groenboeken zijn vaak een aanzet tot concrete voorstellen.

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Groenboek in detail

Toepassingsgebied

In een groenboek inventariseert de Europese Commissie de stand van zaken omtrent een probleem of onderwerp, en doet de Commissie aanbevelingen voor te ontwikkelen beleid. Een groenboek kan over alle onderwerpen gaan waar de EU bevoegdheden heeft of waar het beleid van de Unie relevant voor is. Groenboeken zijn bedoeld als discussiestuk. De Commissie nodigt overheden en andere organisaties uit om binnen een bepaalde termijn op het groenboek te reageren.

Naast het groenboek bestaat ook het witboek, dat gebruikt wordt voor discussie over meer concrete voorstellen.

Vaststellen groenboek

Groenboeken worden opgesteld door de Europese Commissie.

2.

Meer informatie

 

3.

groenboeken in onderhandeling

Er zijn momenteel 134 groenboeken in onderhandeling:
Datum Titel
22.07.2014  Groenboek veiligheid van toeristische accommodatiediensten.
Groenboek com(2014)464
 
15.07.2014  Groenboek hoe het meest uit Europa's traditionele kennis te halen: uitbreiding van de beschermde geografische aanduiding naar niet-industriële producten.
Groenboek com(2014)469
 
10.04.2014  Groenboek "mHealth".
Groenboek com(2014)219
 
24.04.2013  Groenboek - Voorbereid zijn op een volledig geconvergeerde audiovisuele wereld: groei, creatie en waarden.
Groenboek com(2013)231
 
 
 
 

4.

groenboeken

Datum Titel
22.07.2014  Groenboek veiligheid van toeristische accommodatiediensten.
Groenboek com(2014)464
 
15.07.2014  Groenboek hoe het meest uit Europa's traditionele kennis te halen: uitbreiding van de beschermde geografische aanduiding naar niet-industriële producten.
Groenboek com(2014)469
 
10.04.2014  Groenboek "mHealth".
Groenboek com(2014)219
 
24.04.2013  GREEN PAPER Preparing for a Fully Converged Audiovisual World: Growth, Creation and Values.
Groenboek com(2013)231
 
 

Delen

enveloppe

Terug naar boven