r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Groenboek

Een groenboek (green paper) is een document van de Europese Commissie dat moet uitnodigen tot verdere discussie over mogelijk te ontwikkelen beleid. Groenboeken zijn in een later stadium vaak een aanzet tot concrete voorstellen.

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Groenboek in detail

Toepassingsgebied

In een groenboek inventariseert de Europese Commissie de stand van zaken omtrent een probleem of onderwerp, en doet de Commissie aanbevelingen voor te ontwikkelen beleid. Een groenboek kan over alle onderwerpen gaan waar de EU bevoegdheden heeft of waar het beleid van de Unie relevant voor is. Groenboeken zijn bedoeld als discussiestuk. De Commissie nodigt overheden en andere organisaties uit om binnen een bepaalde termijn op het groenboek te reageren.

Naast het groenboek bestaat ook het witboek, dat gebruikt wordt voor discussie over meer concrete voorstellen.

Vaststellen groenboek

Groenboeken worden opgesteld door de Europese Commissie.

2.

Meer informatie

 

3.

groenboeken in onderhandeling

Er zijn momenteel 136 groenboeken in onderhandeling:
Datum Titel
10.12.2015  GROENBOEK over financiële retaildiensten Betere producten, meer keuze en meer mogelijkheden voor consumenten en bedrijven.
Groenboek com(2015)630
 
18.02.2015  GROENBOEK Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie.
Groenboek com(2015)63
 
22.07.2014  Groenboek veiligheid van toeristische accommodatiediensten.
Groenboek com(2014)464
 
15.07.2014  Groenboek hoe het meest uit Europa's traditionele kennis te halen: uitbreiding van de beschermde geografische aanduiding naar niet-industriële producten.
Groenboek com(2014)469
 
 
 
 

4.

groenboeken

Datum Titel
10.12.2015  GROENBOEK over financiële retaildiensten Betere producten, meer keuze en meer mogelijkheden voor consumenten en bedrijven.
Groenboek com(2015)630
 
18.02.2015  GROENBOEK Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie.
Groenboek com(2015)63
 
22.07.2014  Groenboek veiligheid van toeristische accommodatiediensten.
Groenboek com(2014)464
 
15.07.2014  Groenboek hoe het meest uit Europa's traditionele kennis te halen: uitbreiding van de beschermde geografische aanduiding naar niet-industriële producten.
Groenboek com(2014)469
 
 

Delen

enveloppe

Terug naar boven