Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten

Lidstaten EU

Een kandidaat-lidstaat is een land dat lid wil worden van de Europese Unie en waarvan de aanvraag officieel is aanvaard door de EU.

Het is gebruikelijk dat de EU met een mogelijke kandidaat-lidstaat een zogenaamd Stabilisatie en Associatie Akkoord (SAA) ondertekent. Deze overeenkomst geeft uitzicht op toekomstig EU-lidmaatschap. Een SAA biedt echter geen garanties.

De kandidaten moeten voor toetreding tot de EU aan aanvullende eisen voldoen zoals de 'criteria van Kopenhagen'.

Kandidaat-lidstaten

De Europese Unie is met de volgende landen officieel in onderhandeling over toetreding:

Potentiële kandidaat-lidstaten

Met de volgende landen is een Stabilisatie en Associatie-Overeenkomst ondertekend, maar worden (nog) geen onderhandelingen over toetreding gevoerd:

1.

Meer informatie

Delen

enveloppe

Terug naar boven