r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Dr. A.A.G.M. (Ronald) van Raak

foto Dr. A.A.G.M. (Ronald) van Raakvergrootglas Ronald van Raak (1969) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Hij was daarvoor, sinds 10 juni 2003, Eerste Kamerlid voor de SP. Hij was als docent geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP. Daarvan is hij nu voorzitter. De heer Van Raak is gepromoveerd op een studie over het 19-eeuwse conservatisme. Hij is onder meer woordvoerder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De heer Van Raak is lid van het Presidium.

SP
in de periode 2003-heden: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

voornamen (roepnaam)

Antonius Adrianus Gerardus Maria (Ronald)

2.

personalia

geboorteplaats en -datum
Hilvarenbeek, 30 oktober 1969

3.

partij/stroming

partij(en)
SP (Socialistische Partij), vanaf 1 april 2000

4.

hoofdfuncties en beroepen

 • onderzoeker (promotie-onderzoek), Universiteit van Amsterdam, van 1 januari 1997 tot 1 januari 2001
 • medewerker wetenschappelijk bureau van de SP, van 1 april 2000 tot 2003
 • universitair docent geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, van 1 januari 2001 tot september 2005
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 28 november 2006
 • directeur wetenschappelijk bureau van de SP, van 2003 tot 22 november 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 30 november 2006

5.

partijpolitieke functies

overzicht
 • lid partijbestuur SP, vanaf 1 januari 2001
 • voorzitter wetenschappelijk bureau SP, vanaf 22 november 2006
 • fractiesecretaris SP Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf september 2008

vorige
 • fractiesecretaris SP Eerste Kamer der Staten-Generaal, van juni 2003 tot november 2006

6.

nevenfuncties

vorige
 • secretaris 'Tijdschrift Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland', van 1 augustus 1996 tot 1 augustus 2001
 • lid coördinatiegroep 'Keer het tij', van september 2002 tot 2005
 • adviseur comité 'Rood sein voor de chloortrein', van 1 december 2000 tot 2005
 • adviseur comité 'sociale huur voor cultuur', van 1 januari 2003 tot 2005
 • lid begeleidingscommissie SCP (Sociaal-Cultureel Planbureau), van januari 2005 tot december 2006
 • adviseur Nationale Conventie (staatkundige vernieuwing), van februari 2006 tot oktober 2006

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 29 september 2008 tot 12 mei 2009
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 23 juni 2010
 • voorzitter tijdelijke commissie Evaluatie Wet Parlementaire Enquête (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 10 april 2014

7.

opleiding

lager onderwijs
 • R.K. lagere school te Hilvarenbeek

voortgezet onderwijs
 • h.a.v.o., R.K. "Sint Odulphus Lyceum" te Tilburg, van 1982 tot 1987
 • v.w.o., R.K. "Sint Odulphus Lyceum" te Tilburg, van 1987 tot 1989

academische studie
 • maatschappijgeschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1989 tot 1995
 • filosofie, afstudeerrichting: 'geschiedenis van het denken', Erasmus Universiteit Rotterdam, van 1993 tot 1996

promotie
 • geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, 15 december 2000

8.

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Eerste Kamerlid bezig met onderwijs, wetenschapsbeleid, cultuur, financiën en volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.
 • Diende in 2009 een initiatiefwetsvoorstel in om ook voor politieke ambtsdragers het socialezekerheidsstelsel toe te passen (bijvoorbeeld het invoeren van een sollicitatieplicht en plicht om passend werk te aanvaarden) (32.023)
 • Diende in 2012 een initiatiefwetsvoorstel in over bescherming van klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders). Mede-ondertekenaars zijn Pierre Heijnen (PvdA), Ineke van Gent (GL), Cynthia Ortega (CU) en Esther Ouwehand (PvdD). Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer aangenomen. Na behandeling in de Eerste Kamer werd een novelle ingediend. (33.258 & 34.105)
 • Bracht in 2013 samen met André Bosman een initiatiefnota uit over het Nederlandse Gemenebest: het Koninkrijk der Nederlanden van de toekomst. Dit gemenebest moet bestaan uit de gelijkwaardige soevereine landen Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten. (33.689)

9.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was vrachtwagenchauffeur

woonplaats
Amsterdam

e-mailadres
r.vraak@tweedekamer.nl

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • was lid Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
 • was lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
 • was lid Vereniging Het Spinozahuis (Rijnsburg)
 • was lid werkgroep Sassen voor de geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland, Rotterdam

10.

publicaties/bronnen

publicaties
 • "De moderne dwaas. Bertolt Brecht en de moderne zingeving" (1997)
 • "In naam van het volmaakte: conservatisme in Nederland in de negentiende eeuw van Gerrit Jan Mulder tot Jan Heemskerk Azn." (dissertatie, 2001)
 • "De uitverkoop van Nederland" (vierdelige serie brochures over onderzoek naar liberalisering in Nederland, 2001-2003) (met N. Schouten)
 • "Oud licht op nieuwe zaken. Adviezen van Erasmus, Spinoza, Thorbeck, Multatuli, Huizinga en anderen" (essays, 2003)
 • "Socialisme, what's left?" (redactie, essays, 2004)
 • "Het rijke rooie leven. Verhalen over socialisme in Nederland" (2006)
 • "Modern socialisme" (2008)
 • "Socialisten. Mensen achter de idealen" (2008)
 • "Woorden in de strijd" (red. samen met Sj. van der Velden, 2010)
 • "De Eerste Kamer. De andere kant van het Binnenhof: toen, nu, straks" (red., met Arjan Vliegenthart, 2011)
 • "Op zoek naar de vrijheid. Een filosoof in de politiek" (2012)
 • "Op zoek naar ons, De politiek door andere ogen" (2015)
 • diverse publicaties over politieke vernieuwing

11.

familie/gezin

beroep grootvader (vaderskant)
boer

beroep grootvader (moederskant)
boer en aannemer

Delen

enveloppe

Terug naar boven