r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Benelux Unie (Benelux)

Deze samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg startte op 1 januari 1948 in de vorm van een douane-unie. Het initiatief hiertoe werd tijdens de Tweede Wereldoorlog genomen om de samenwerking en solidariteit tussen de drie landen te bevorderen. Nationalisme en protectionisme dienden vervangen te worden door internationale samenwerking, vrijhandel en integratie. In 1958 werd de samenwerking uitgebreid tot een Economische Unie.

Sinds 2010 heet het samenwerkingsverband de Benelux Unie. De doelen van deze Unie zijn om de samenwerking op vier gebieden te verbeteren. Zo willen de drie landen een 'groene' samenwerking aangaan met het energie, klimaat en milieubeleid. De Benelux Unie wil ook meer samenwerken met visaverstrekking en immigratie. Daarnaast wil zij een betere samenwerking om rampen, fraude en terrorisme te bestrijden. Tot slot wordt er meer samengewerkt op het gebied van transport en communicatie.

De Benelux-samenwerking biedt verder de mogelijkheid om Europese initiatieven en beleidsontwikkelingen vooraf tussen de drie landen af te stemmen. Door samen op te treden in het Europees overleg, krijgen de drie lidstaten het gewicht van een grote Europese lidstaat en kunnen zij hun specifieke belangen beter en krachtiger verdedigen.

De belangrijkste Benelux-instellingen zijn het Benelux-Parlement, de Raad van de Unie, het Benelux-Merkenbureau, het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen en het Benelux-Gerechtshof. Het Benelux-Parlement kan aanbevelingen doen aan de regeringen van de Benelux op het gebied van onder andere de Economische Unie, buitenlands beleid en het stroomlijnen van het recht van de drie landen.

1.

Organisatie

De Benelux kent geen supranationale instellingen. De samenwerking wordt geïnitieerd door de drie regeringen in het Comité van Ministers en door de zogenaamde ministeriële comités, waarin ook de gewestministers zitting hebben. Besluiten moeten unaniem genomen worden. Besluiten worden door de drie regeringen in nationale wetgeving omgezet.

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux, gevestigd te Brussel, is de centrale administratieve spil van de Benelux. Het omvat het secretariaat van het Comité van Ministers, de Raad van de Economische Unie en de diverse Commissies en Werkgroepen en doet de griffie van het Benelux-Gerechtshof.

Het Secretariaat-Generaal telt ongeveer 60 personeelsleden, die binnen de Economische Unie de enige permanente internationale ambtenaren zijn.

Aan het hoofd van het Secretariaat-Generaal staat een Nederlandse Secretaris-Generaal: de heer J.P.R.M. van Laarhoven.

 

Delen

Terug naar boven