Laatste nieuws: 

Europese Centrale Bank (ECB)

Logo Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank (ECB) is verantwoordelijk voor het monetaire beleid van de Unie. De basisdoelstelling van de ECB is het handhaven van de prijsstabiliteit binnen de eurozone en daarmee het bewaken van de koopkracht en het beheersen van de inflatie.

De ECB vormt samen met de centrale banken van landen die de euro hebben ingevoerd het "eurosysteem". De Europese Centrale Bank geniet formeel volledige onafhankelijkheid van zowel nationale regeringen als van de Europese instellingen bij het uitvoeren van haar taken.

De ECB werkt bij het realiseren van haar doelstellingen nauw samen met de centrale banken van de landen die de euro hebben ingevoerd (in ons land is dat De Nederlandsche Bank).

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

Basiskenmerken

Locatie (Stad)

Frankfurt am Main

Locatie (Land)

Duitsland

Grondslag

Artikel 282-284 VwEU

Opgericht

1998

Aard organisatie

Financieel orgaan van de Europese Unie

2.

Bevoegdheden

Binnen de basisdoelstelling van de ECB (prijsstabiliteit binnen de eurozone) zijn de belangrijkste taken van de ECB:

  • het bepalen en ten uitvoer leggen van het monetair beleid van het eurogebied, bijvoorbeeld door het rentetarief voor banken die lenen bij de ECB te verlagen of verhogen;
  • het verrichten van valutamarktoperaties;
  • het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de lidstaten; en
  • het bevorderen van een goede werking van het betalingsverkeer, mede door de uitgifte van bankbiljetten in de eurozone.

3.

Organisatie

Het eurosysteem kent drie organen die samen de ECB vormen en besluiten nemen:

  • Directie: verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de ECB en het uitvoeren van het monetaire beleid van de eurozone. De huidige president van de ECB is Mario Draghi
  • Raad van Bestuur: neemt de belangrijke besluiten over het monetaire beleid van de eurozone, zoals het vaststellen van de rente. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de directie én presidenten van centrale banken van landen die de euro als munt hebben
  • Algemene Raad: werkt mee aan adviezen en de coördinatie van monetair beleid in de hele Europese Unie. In de Algemene Raad zitten vanuit de directie de president en vicepresident van de ECB én de presidenten van alle centrale banken in de Europese Unie

4.

Relatie met EU-lidstaten

Vertegenwoordigers uit de lidstaten hebben zitting in de Raad van Bestuur, de Directie en de Algemene Raad van de Europese Centrale Bank.

5.

Nederland

Nederland is in het bestuur van de ECB vertegenwoordigd door:

  • Klaas Knot (2011 - heden, President van De Nederlandse Bank)

Hij volgde in 2011 Nout Wellink op.

6.

Meer informatie

Factsheet Europees Parlement

7.

Openstaande vacatures

 

Delen

enveloppe

Terug naar boven