r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Voorzitterschap Europese Unie

Vlag Europese Unie

Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Uitzondering hierop is de Raad Buitenlandse Zaken die wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en defensiebeleid.

De Europese Raad wordt voorgezeten door de Vaste Voorzitter van de Europese Raad.

Het Voorzitterschap van de Raad speelt een essentiële rol bij de sturing van het wetgevend en politiek besluitvormingsproces. De voorzittende lidstaat heeft hierbij de vrijheid om prioriteiten te stellen. De voorzitter heeft een belangrijke functie bij het op één lijn krijgen van de verschillende lidstaten en bij het sluiten van compromissen. Het voorzitterschap wordt afwisselend door één van de EU-lidstaten vervuld.

Elk voorzitterschap werkt nauw samen met twee andere landen die daarvoor of daarna voorzitter zijn. Deze groep, de trojka genoemd, stemt onderling de prioriteiten af. Ze kunnen zelfs besluiten dat elke lidstaat gedurende anderhalf jaar een deel van de raadsformaties voorzit.

Bijeenkomsten van de raadsvergaderingen vinden plaats in Brussel en Luxemburg. De voorzittende lidstaat kan ook (informele) raden organiseren in haar eigen land.

Per 1 januari 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie.

Delen

Inhoud

1.

Bevoegdheden

Het voorzitterschap leidt de Raad van de Europese Unie en het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper), en zorgt voor een goede verstandhouding tussen de lidstaten in deze organen.

Daarnaast is de voorzitter de vertegenwoordiger van de Raad in andere Europese instituten, zoals het Europees Parlement en de Europese Commissie.

De vakministers uit het voorzittende land spelen ook een rol in contacten met en vergaderingen van internationale organisaties, en in de relaties met derde landen. Dit geldt niet voor het buitenlands en veiligheidsbeleid, waar de Hoge Vertegenwoordiger namens de Europese Unie spreekt, of op het niveau van regeringsleiders en staatshoofden, waar de vaste voorzitter van de Europese Raad de Unie vertegenwoordigt.

2.

Nederlandse Voorzitterschappen

Sinds 1958 heeft Nederland elf keer het voorzitterschap bekleed: in de tweede helft van 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1976, de eerste helft van 1981, 1986 en 1997, de tweede helft van 1991 en ten slotte de tweede helft van 2004.

Het Nederlandse voorzitterschap heeft de Europese Unie door de jaren heen diverse mijlpalen opgeleverd. De laatste vier voorzitterschappen mondden uit in:

Nederland vervult tot en met juni 2016 voor de elfde keer het Voorzitterschap.

3.

Rooster

Jaar

januari-juni

juli-december

2016

Nederland

Slowakije

2017

Malta

Verenigd Koninkrijk

2018

Estland

Bulgarije

2019

Oostenrijk

Roemenië

2020

Finland

.

4.

Recente voorzitterschappen

5.

Meer informatie 

 

Delen

Terug naar boven