r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

E. (Eimert) van Middelkoop

foto E. (Eimert) van Middelkoopvergrootglas Eimert van Middelkoop (1949) was van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Defensie. Hij was van 23 februari tot 14 oktober 2010 tevens minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Van 1989 tot 2002 was de heer Van Middelkoop Tweede Kamerlid, eerst voor het GPV en later voor de ChristenUnie en in de periode 2003-2007 was hij Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. Eerder was hij medewerker van de Tweede Kamerfractie van het GPV. Hij leidde in 1995-1996 als Kamerlid het parlementaire onderzoek naar klimaatverandering. In de Tweede en Eerste Kamer hield hij zich bezig met onder meer buitenlandse Zaken, Europese aangelegenheden, financiën, defensie en milieu.

ChristenUnie, GPV
in de periode 1989-2010: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, minister

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

voornaam (roepnaam)

Eimert (Eimert)

2.

personalia

geboorteplaats en -datum
Berkel en Rodenrijs, 14 februari 1949

levensbeschouwing
Gereformeerd (Vrijgemaakt)

3.

partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), van 1974 tot 1 januari 2004
 • ChristenUnie, vanaf 22 januari 2000

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie-RPF/GPV, van 19 mei 1998 tot 13 maart 2001
 • fractie-ChristenUnie, van 13 maart 2001 tot 23 mei 2002

4.

hoofdfuncties en beroepen

 • docent Gereformeerde Sociale Academie te Zwolle, van 1972 tot 1973
 • fractiemedewerker GPV Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1973 tot 14 september 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 23 mei 2002
 • fractievoorzitter GPV Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 februari 2001 tot 13 maart 2001
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 10 juni 2003 tot 22 februari 2007
 • minister van Defensie, van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010
 • minister zonder portefeuille, minister voor Wonen, Wijken en Integratie, van 23 februari 2010 tot 14 oktober 2010

5.

partijpolitieke functies

vorige
 • lid curatorium "Groen van Prinsterer Stichting", wetenschappelijk bureau GPV (later ChristenUnie), vanaf 1978
 • lid adviescollege GPV/SGP/RPF-fractie Europees Parlement, omstreeks 17 januari 1990
 • fractiesecretaris/penningmeester GPV Tweede Kamer der Staten-Generaal, van september 1989 tot februari 2001
 • adviserend lid verbondsraad GPV, van 1989 tot 2000
 • vicefractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 13 maart 2001 tot 23 mei 2002
 • fractiesecretaris ChristenUnie Eerste Kamer der Staten-Generaal, van juni 2003 tot 22 februari 2007
 • voorzitter programmacommissie Europese verkiezingen 2014

6.

nevenfuncties

vorige
 • lid redactie "Radix", Gereformeerd Interfacultair Tijdschrift, van 1975 tot 1995
 • lid panel wekelijks EO-programma "Deze Week", vanaf september 1982
 • freelance medewerker EO (Evangelische Omroep), van 1982 tot februari 2007
 • lid begeleidingscollege SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau)
 • secretaris/penningmeester bestuur Stichting Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1995 tot 22 februari 2007
 • lid Raad van Bestuur "The Foundation on Inter-Ethic Relations", van 1997 tot 2000
 • lid bestuur PSO-capaciteitopbouw in ontwikkelingslanden, van 2002 tot 2004
 • columnist "Nederlands Dagblad", van 2002 tot februari 2007
 • voorzitter Interdepartementale Beleidsondezoekcommissie Taakspecialisatie Europese Defensie, van november 2002 tot juli 2003
 • lid bestuur ZOA (Zuid-Oost-Azië)-Vluchtelingenzorg, van 2003 tot 2004
 • lid Raad van Advies "East West Parliamentairy Practice Project", van 2003 tot februari 2007
 • voorzitter adviescommissie subsidieverlening, gemeente Rotterdam, 2004 (vanaf mrt. 2004)
 • voorzitter maatschappelijke beoordelingscommissie, programma Klimaat voor Ruimte (2004-2005)
 • voorzitter PSO Capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden, van 2005 tot februari 2007
 • lid klankbordgroep Koninklijke Luchtmacht, van 2005 tot februari 2007
 • vicevoorzitter Commissie van Advies, Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen "Clingendael", van 2006 tot februari 2007
 • lid Raad van Toezicht Netherlands Institute for Multiparty Democracy, van 2006 tot februari 2007

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter tijdelijke commissie klimaatverandering (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 16 januari 1996 tot oktober 1996
 • voorzitter tijdelijke commissie aanvullende onderwerpen NIOD-rapport (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 april 2002 tot 25 april 2002

erefuncties, comités van aanbeveling etc.
lid Comité van Aanbeveling Edmund Burke-Stichting, 2004

7.

opleiding

lager onderwijs
 • Gereformeerde lagere school te Berkel en Rodenrijs, van 1955 tot 1961

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-b, "Gereformeerd Lyceum" te Rotterdam, van augustus 1961 tot juni 1966

academische studie
 • sociologie: beleidssociologie (kandidaats), Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, van 1966 tot mei 1971

8.

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met buitenlandse zaken, milieubeheer, economische zaken, welzijn en volksgezondheid
 • Diende in 1995 samen met Alis Koekkoek (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in inzake het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal in de Grondwet. Dit voorstel werd in 1997 door de Tweede Kamer verworpen. (24.431)
 • Een door hem in 1994 ingediende (en met algemene stemmen aangenomen) motie leidde in 2000 tot opneming in de Grondwet van een parlementair instemmingsrecht bij uitzending van Nederlandse militairen bij vredesoperaties (de artikel 100-procedure).

opvallend stemgedrag
 • Stemde in 2004 (in tegenstelling tot zijn fractiegenoot Schuurman) tegen het wetsvoorstel Wet op de uitgebreide identificatieplicht

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 2007 samen met staatssecretaris Van der Knaap de beleidsbrief 'Wereldwijd dienstbaar' uit over de Nederlandse militaire rol bij internationale crisisbeheersing. Uitgangspunt blijft dat gelijktijdig gedurende langere tijd kan worden deelgenomen aan maximaal drie operaties in het 'lagere deel' van het militaire geweldsspectrum. Er zal meer geïnvesteerd worden in personeel, met name in werving en behoud. Daarnaast wordt ingezet op verbetering van de operationele inzetbaarheid. (31.243)
 • Was in 2007 samen met minister Verhagen eerstverantwoordelijke voor het besluit om de Nederlandse bijdrage aan de ISAF-missie in Uruzgan (Afghanistan) te verlengen met twee jaar. De missie wordt mede gericht op het versterken van het Afghaanse bestuur. De terugtrekking van Nederlandse troepen begint 1 augustus 2010 en moet voor 1 december 2010 zijn afgerond.
 • Was in 2008 samen met minister Verhagen verantwoordelijk voor het besluit om Nederlandse marineschepen in te zetten bij een EU-operatie ('Atalanta') ter bestrijding van zeepiraterij voor de kust van Somalië
 • Diende in 2010 het wetsvoorstel Kaderwet veteranen in (32.538)

9.

wetenswaardigheden

algemeen
 • In 1984 en 1989 organiseerde het GPV een voorkeursactie voor hem bij de Europese Verkiezingen. Hij was toen tweede op de gezamenlijke lijst van SGP, RPF en GPV.
 • Moest in 2009 erkennen dat hij tijdens het vragenuurtje ten onrechte had ontkend tegenover journalisten van 'De Telegraaf' te hebben verklaard dat eind 2010 alle Nederlandse militairen Uruzgan zouden verlaten. Hij wist niet dat zijn voorlichter had verklaard dat het om een geautoriseerd interview ging. Na erkenning van de fout en excuses verwierp de Tweede Kamer een door de PVV ingediende motie van afkeuring.

uit de privésfeer
 • Werd vrijgesteld van dienstplicht vanwege onmisbaarheid als medewerker van de GPV-Tweede Kamerfractie
 • Zijn vader was meubelmaker

verkiezingen
 • Was in 2002 nummer drie op de kandidatenlijst van de ChristenUnie, maar werd niet gekozen omdat nummer vier, Tineke Huizinga, via voorkeurstemmen de derde zetel innam.

woonplaats
Berkel en Rodenrijs

ridderorden
 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 27 juni 2002
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 3 december 2010

buitenlandse onderscheidingen
medaille Ghazi Mirbacha Kahu (Afghanistan), 27 mei 2011

hobby's
 • duurlopen (halve marathons)
 • klassieke muziek
 • lezen

10.

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Reformatie en Tolerantie" (Willem de Zwijger Stichting, 1985)
 • "Nederland en Europa; deelstaat of vrij Koninkrijk" (Groen van Prinsterer Stichting, 1988)
 • "Partijtheoreticus tot eer van God. Bart Verbrugh (1916-2003)", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2003

literatuur/documentatie
 • NRC Handelsblad, 26 januari 1991
 • Jaus Müller en Michèle de Waard, "De weg van Berkel en Rodenrijs naar Uruzgan", NRC Handelsblad, 27 augustus 2007
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

11.

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Berkel en Rodenrijs, 21 september 1971

echtgeno(o)t(e)/partner
J. Poot, Johanna

kinderen
1 dochter en 3 zoons

vader
H. van Middelkoop, Henk

moeder
N. Vink, Nel

Delen

enveloppe

Terug naar boven