r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Drs. F. (Fadime) Örgü

foto Drs. F. (Fadime) Örgüvergrootglas Tweede Kamerlid van Turkse afkomst voor de VVD in de perioden 1998-2002 en 2003-2006 dat haar ambities niet onder stoelen of banken stak. Voltooide tijdens haar lidmaatschap een studie taalwetenschappen. Dochter van een gastarbeider; kwam zelf op haar vierde naar Nederland. Was medewerkster van de Nederlandse Moslim Omroep, lerares en medewerker van een stichting voor welzijnsprojecten. Hield zich aanvankelijk vooral met sociale zaken bezig en was vanaf 2004 mediawoordvoerster. Legde zich in 2005 neer bij het compromis over het mediabeleid van staatssecretaris Van der Laan. Was zeer ontstemd toen haar partij een jaar later niet langer aanstuurde op verkleining van de publieke omroep.

VVD
in de periode 1998-2006: lid Tweede Kamer

Delen

enveloppe

Inhoud

1.

voornaam (roepnaam)

Fadime (Fadime)

2.

personalia

geboorteplaats en -datum
Karaman (Turkije), 15 maart 1968

levensbeschouwing
Islamitisch

opmerkingen over de naam en/of titel
F. Örgü (tot zij in januari 2006 haar doctoraal examen behaalde)

3.

partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), 1996

4.

hoofdfuncties en beroepen

 • gezondheidvoorlichter voor vrouwen, van 1984 tot 1986
 • coördinator, begeleider en adviseur van verschillende projecten in binnen- en buitenland, vanaf 1987
 • medewerker gemeentehuis in Bad Homburg, 1989
 • lerares basisonderwijs in Londen, 1991
 • freelance programmamaker bij Fatusch Productions te Utrecht, vanaf 1993
 • medewerker Stichting welzijnsprojecten in Vlaardingen, van 1993 tot 1995
 • medewerker NMO (Nederlandse Moslim Omroep), van 1994 tot 1998
 • trainer voor 'training Course for Minority Youth Leaders' in opdracht van het Jongerendirectoraat van de Raad van Europa en projectcoördinator bij Dialogues Foundation te Den Haag, 1995
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 30 november 2006
 • freelance tv-journaliste

5.

nevenfuncties

huidige
 • lid bestuur Stichting Kulsan (kunst en cultuur uit Turkije)
 • lid bestuur Tema (stichting voor natuurbehoud)
 • lid Raad van Commissarissen Rochdale, vanaf 2010

vorige
 • voorzitter migrantenmeidenvereniging Selam, 1989 (medeoprichter)
 • secretaris CEMYC (Council of Europe Minority Youth Committees), Nederland, van 1989 tot 1992 (medeoprichter)
 • lid executive Committee van CEMYC, van 1989 tot 1994
 • actief lid Institute for International Migration Issues en Stichting Migranten Ouderraad, van 1989 tot 1992
 • lid bestuur Stedelijk Overleg Migranten en Platform Vrouwenorganisatie Reyhan, van 1991 tot 1994
 • lid commissie etnische minderheden gemeenteraad van Vlaardingen, van 1991 tot 1995
 • secretaris CEMYC-International, vanaf 1993 (medeoprichter)
 • belast opzet en uitvoering trainingsprogramma's op aanvraag van lid commissie Common Goals en Common Values Stichting International Dialogues Foundation, van 1994 tot 1995
 • lid Debating Club'94, 1995
 • initiatiefnemer en adviseur project 'Moslima', vanaf 1995
 • adviseur trainingsprogramma multiculturele samenleving voor Z.K.H. de prins van Oranje, vanaf 1995
 • presentatrice en leider rondetafelgesprekken
 • vicevoorzitter Stichting Bijzondere leerstoel Islam Universiteit van Amsterdam, vanaf 1993
 • lid Stuurgroep Burgerschap en Islam ministerie van Justitie
 • columniste "De Journalist", van 2004 tot december 2005

6.

opleiding

hoger beroepsonderwijs
 • Duits en Engels, Hogeschool te Rotterdam, van 1988 tot 1994

academische studie
 • Duits, Christian-Albrechts-Universität te Kiel (Dld.), van 1991 tot 1992
 • politicologie en bestuurskunde (nevenstudie), Rijksuniversiteit Leiden, van 1994 tot 1995
 • taalwetenschappen, Universiteit van Tilburg, tot 13 januari 2006

overige opleidingen
 • trainingen en stages CEMYC (Council of Europe Minority Youth Committees)
 • trainingen en stages Jongerendirectoraat Raad van Europa
 • Long Term Training Course voor internationale jongerenwerkers
 • cursus ééncameraregie Fulltime Media Academie te Hilversum, 1995
 • cursus presentatie televisie en interview televisie Media Academie te Hilversum, 1996

7.

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer arbeid en zorg, kinderopvang, emancipatie en bijstandszaken, jeugdbeleid en Europese zaken en was sinds het vertrek van Frank de Grave in 2004 mediawoordvoerster van haar fractie.
 • Pleitbezorgster van een louter aanvullende rol van de publieke omroep
 • Diende in 2002 samen met Bert Bakker (D66) een initiatiefvoorstel in over kosteloze verstrekking van programmagegevens door omroeporganisaties aan derden (29.680)

8.

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Kwam op 4-jarige leeftijd in Nederland
 • Haar vader was arbeider

woonplaats
Vlaardingen

9.

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)
 • L. Oomkes, "Vijf vragen. 'Een belediging van de VVD'", Trouw 31 augustus 2006

Delen

enveloppe

Terug naar boven